Forskningsmæssige publiceringer og manuskripter

A) BØGER:

1) “Allieret med forbehold. Danmark, NATO og den kolde krig. En studie i dansk sikkerhedspolitik 1949-1961″. (Eirene: København, 1995. Paperback-udgave 1997). 969 sider (disputats).

2) “I blokopdelingens tegn”: Dansk Udenrigspolitiks Historie, bind 5, 1945-1972 (sammen med Thorsten Borring Olesen). Gyldendal Leksikon 2005, 808 sider. 2. oplag 2006.

3) “Lavvækst og frontdannelser”: Politiken/Gyldendals Danmarkshistorie, bind 15, 1970-1985, København 2005, 401 sider. (Andet oplag udkom oktober 2007, under titlen: “Et land i forvandling” (sammen med Søren Hein Rasmussen) (Politiken/Gyldendals Danmarkshistorie, bd. 15+16, 1970-2005, København 2007, 780 sider. Dette bind er (delt med Tim Knudsen: “Fra folkestyre til markedsdemokrati” (2007)) modtager af Sven Henningsen-prisen 2007).

4) “Perforating the Iron Curtain: European Détente, Transatlantic Relations, and the Cold War, 1965-1985″ (co-editor, w/ Odd Arne Westad, Museum Tusculanum Press: Copenhagen, 2010). 272 sider.

5) “Den Kolde Krig og Danmark. Gads Leksikon.” (medredaktør (sm. m. T. B. Olesen, J. Lauridsen & R. Mariager) og medforfatter, Gads Forlag, Kbh., 2011. 768 sider.

6) “Northern Europe in the Cold War: East-West Interactions of Security, Culture, and Technology” (medforfatter og medredaktør (sm. m. A.M. Ekengren og R. Mariager), Aleksanteri Cold War Series: Helsinki, 2016. 332 sider.

7) “The ‘Long 1970s’: Human Rights, East-West Détente, and Transnational Relations” (medforfatter og medredaktør (sm. m. R. Mariager og H. Porsdam), Routledge: London/New York, 2016. 313 sider.

8) “The Long Détente: Changing Concepts of Security and Cooperation in Europe from the 1940s to the 1980s” (medforfatter og medredaktør (sm. m. O. Bange), Central European University Press: Budapest/New York, 2017. 358 sider.

9) “Fra kold krig til ‘krig mod terror’: Dansk udenrigspolitisk aktivisme og FN, Norden, EU og NATO”, Gyldendals Historieportal 2017, netbaseret undervisnings-e-bog og -materiale, med kilder, ca. 130 sider.

10) “Frygtens logik: Den Kolde Krig – en ny global historie. Optakt og tidlige år, 1917-1961” (Gads Forlag, 2020, 528 sider). (“Månedens Bog” i Gyldendals Bogklub, okt. 2020). https://gad.dk/frygtens-logik

11) “Mellem frygt og håb: Den Kolde Krig – en ny global historie. Cubakrise, stedfortræderkrige og afspænding, 1961-1977” (Gads Forlag, 2023, 480 sider).

12) “Håbets gennembrud: Den Kolde Krig – en ny global historie: Afspænding, nedfrysning og optøning 1977-1991” (Gads Forlag, 2024 [under udgivelse], ca. 330 sider).

B) ARTIKLER/MINDRE AFHANDLINGER I FAGTIDSSKRIFTER OG BØGER:

1) “Kontinuitet i dansk ‘fodnotepolitik’”, i: Krig & Fred (udgivet af Center for Freds- og Konfliktforskning, Kbh.), nr. 2, 1986/87, ss. 4-10.

2) “Amerikanske flybaser på dansk jord i fredstid? En studie i Danmarks base- og stationeringspolitik i NATO 1951-1957″, i: Historisk Tidsskrift, bd. 87, hft. 2, 1987, ss. 238-298.

3) “Neither Appeasement nor Servility. Denmark and the Atlantic Alliance, 1949-1955″, i: Scandinavian Journal of History, vol. 14, 1989, ss. 155-179.

4) “En studie i gråt. Udenrigsministeriets historieskrivning og flystationeringsspørgsmålet i 1950erne”, i: Vandkunsten. Konflikt, politik og historie (forlaget EIRENE), 1. årg., nr. 1, november 1989, ss. 11-33.

5) “Mulig fjende eller nødvendig allieret? Vesttysklands rolle i udformningen af dansk forsvars- og sikkerhedspolitik 1950-1961″, i: Carsten Due-Nielsen m.fl. (red.): Danmark, Norden og NATO, 1948-1962 (DJØFs forlag, København 1991), ss. 147-192.

6) “‘En stærk understrøm af modstand…’ Koreakrigen, USA og Danmark 1950-53″, i: Carsten Due-Nielsen m.fl. (red.): Konflikt og samarbejde. Festskrift til Carl-Axel Gemzell (Museum Tusculanums Forlag, København 1993), ss. 271-289.

7) “I kan frelse verden og styrte den i ulykke… Hans Hedtoft og den nordatlantiske nødvendighed”, i: Vandkunsten. Konflikt, politik og historie, nr. 9/10, juni 1994, ss. 84-101.

8) “Den nationale atlantist. Ole Bjørn Kraft og NATO, 1950-1953″, i: Vandkunsten. Konflikt, politik og historie, nr. 9/10, juni 1994, ss.50-66.

9) “Nødvendigheden som dyd. H.C. Hansen, NATO og sikkerhedspolitikken”, i: Vandkunsten. Konflikt, politik og historie, nr. 9/10, juni 1994, ss.102-116.

10) “Forskningen i dansk samtidshistorie: status og opgaver – nogle strøtanker”, i: HIST. Tidsskrift for historiestuderende, maj 1995, ss. 12-14.

11) “Thule og den danske selvforståelse”, i: Udenrigs (udg. Det Udenrigspolitiske Selskab), nr. 3/1995, ss. 29-36.

12) “Replik: Om tankefængsler, sikkerhedsdilemmaer og interessefællesskaber”, i: Historisk Tidsskrift, bd. 95, hft. 2, 1995, ss. 454-466.

13) “Den kolde krig og dansk sikkerhedspolitik – nogle korrektioner til en anmeldelse”, i: Historie, nr. 1, 1996, ss. 130-135.

14) “Forsvarspolitik”, opslag i: Den Store Danske Encyklopædi. Danmarks Nationalleksikon, bd. 6 (København, 1996).

15) “Defense and Military”, opslag i: Denmark, The Royal Danish Ministry of Foreign Affairs, Cph. 1996, p. 56.

16) “Hedtoft, Hans”, opslag i: Den Store Danske Encyklopædi. Danmarks Nationalleksikon, bd. 8 (København, 1997).

17) “Henrik Kauffmann, den kolde krig og de falske toner”, i: Historisk Tidsskrift, bd. 97, hft. 2, 1997, ss. 491-511 [disputats-opposition ex auditorio].

18) “Udenrigspolitisk aktivisme – eller tilpasning? Dansk sikkerhedspolitik efter den kolde krig”, i: Tidsskriftet SALT, nr. 3, 1998, ss. 23-25. 19) “Dansk sikkerhedspolitik i historisk lys”, i: Tidsskriftet SALT, nr. 4, 1998, ss. 11-12.

20) “Fra ‘hypnotiseret kanin’ til pindsvinestilling: Besættelsen i efterkrigstidens sikkerhedspolitik, i: Henrik Dethlefsen og Henrik Lundbak (red.): Fra mellemkrigstid til efterkrigstid (København, 1998), ss. 693-712.

21) “Denmark and NATO Through 50 Years”, i: Bertel Heurlin og Hans Mouritzen (eds.): Danish Foreign Policy Yearbook 1999 (Danish Institute of International Affairs, Copenhagen, 1999), ss. 29-61.

22) “Fra anti-militaristisk neutralisme til atlantisk aktivisme. Hovedlinier i socialdemokratisk udenrigs- og sikkerhedspolitik gennem 70 år”, i: Arbejderhistorie (udg. SFAH), nr. 4, 1999, ss. 22-34.

23) “Et militært styrket EU – med amerikansk vetoret”, i: Tidsskriftet SALT, nr. 3, 1999, ss. 32-34.

24) “Retten til viden”, i: Kulturkontakten (udg. Kulturministeriet), nr. 7, 8. årg., nov. 1999, s. 11f.

25) “La Défense et les Forces Armées”, opslag i: Le Danemark, Ministéére Royale Danoise des Affaires Etrangères, Cph 1999, p. 62.

26) “NATO”, opslagsartikel (14 ss.) i: Leksikon for det 21. århundrede (CD-ROM), 1. udg. maj 2000, Forlaget Solidaritet (ISBN 87-87603-632).

27) “Rasmussen, Gustav”, opslag i: Den Store Danske Encyklopædi.Danmarks Nationalleksikon.

28) “Påskekrisen 1948″, opslag i: Den Store Danske Encyklopædi. Danmarks Nationalleksikon.

29) “Schlüter, Poul”, opslag i: Den Store Danske Encyklopædi. Danmarks Nationalleksikon.

30) “Thulesagen”, opslag i: Den Store Danske Encyklopædi. Danmarks Nationalleksikon.

31) “Udfordringer til nordisk sikkerhedspolitik: Historiske perspektiver og aktuelle visioner – set i en dansk tradition”, i: Sven Eliaeson & Hans Loedin (red.): “Nordisk saekerhetspolitik infoer nya utmaningar”, Carlssons Bokfoerlag, Stockholm 2002, ss. 119-133.

32) “Det ‘amerikanske århundrede’ og det (selv)inviterede imperiums dualisme”, i: Carsten Due-Nielsen (red.): “Historie og historiografi: Festskrift til Inga Floto”, Den danske Historiske Forening, København 2002, ss. 326-347.

33) “Forsvarspolitik”, Danmarks Nationalleksikon, Supplementsbind 2002.

34) “Leaning on England: Danish Cold War Alliance Policies in the 1950’s between Great Britain and the United States” (18 sider) [artikel baseret på paper til den dansk-britiske historikerkonference “Danish-British Relations in the 19th and 20th Century”, oktober 1999, Carlsberg Akademi, København], i: “Britain and Denmark: Political, Economic and Cultural Relations in the 19th and 20th Centuries (ed. Jørgen Sevaldsen et al.), Museum Tusculanum, København, 2003, ss. 575 – 593.

35) “150% allieret?”, i: Clement Behrendt Kjersgaard (red.): “USA Europa – fjender i fællesskab?” (København 2003), ss. 178-190.

36) “Tying Greece to the West”, i: Historisk Tidsskrift 2/2003, 228-241.

37) “Arkivadgang og demokrati”, i: magasinet Humaniora, 4/2003, 14-17 (også trykt i NOTER/Historielærerforeningen f. gymnasiet/HF, september 2003, 46-49).

38) “Denmark during the Cold War, 1945-1989: A Stocktaking of Post-Cold War Research Literature” (20 sider) [paper præsenteret på Det 24. Nordiske Historikermøde, Århus, august 2001], i: Thorsten B. Olesen (ed.), “The Cold War – and Nordic Countries: Historiography at a Crossroads”, Aarhus University Press. 2004, ss. 17-41.

39) “Fortets historie”, i: Koldkrigsmuseum Stevnsfort: Forprojekt til museum og oplevelsescenter på Stevnsfort, udg. Stevns Kommune/Østsjællands Museum, 2004, s. 16-17.

40) “Falske sensationer”, i: Udenrigs, nr. 2/2005, ss. 35-38.

41) “Dansk sikkerhedspolitik 1945-1972: Loyal allieret med forbehold”, i: Økonomi og politik, 2006/2 (særnummer), ss. 3-18.

42) “Den Kolde Krig”, i: Palle Roslyng-Jensen og Benedicte Fonnesbech-Wulff (red.): “Historiens lange linjer”, Gyldendal Undervisning 2006, ss. 408-428.

43) “USA og Europa – transatlantiske partnere eller modstandere?”, i: Den Jyske Historiker, nr. 113-114, okt. 2006, ss. 25-43.

44) “Denmark after 1945: Neutrality and Neutrality Traditions in Three Small European States, 1914-2006”, i: Newsletter. The Jean Monnet Center, Univ. of Aarhus, dec. 2006, ss. 19-22.

45) “Confronting the ‘Small State Syndrome’: Danish Post-Cold War Foreign Policy and the Use of Cold War History”, i: Juhana Aunesluoma & Pauli Kettunen (eds.): “The Cold War and the Politics of History”, Helsinki, 2008, ss. 37-60.

46) “Mens vi venter på kommissionen…”, i: Arbejderhistorie, 2008/2, s. 115-116.

47) “NATO 1949-2009: Fra regional forsvarsorganisation til global militær aktør”, i: Troels Frøling (red.): Fra kold krig til krisestyring – historien om NATOs fremtid (Atlantsammenslutningen: Kbh., 2009), s. 11-33.

48) “At gøre en dyd af nødvendigheden. Hans Hedtoft og Danmarks internationale placering fra Norden til NATO”, i: Henning Grelle og Helle Leilund (red.): “Otte socialdemokratiske statsministre” (Arbejdermuseet & Arbejderbevægelsens Bibliotek og Arkiv, 2009), s. 52-73.

49) “Stalins særligt hemmelige verden. Om Niels Erik Rosenfeldts disputats”, i: Historisk Tidsskrift, bd. 109, hft. 1, København 2009, s. 205-221.

50) “Introduction: The Secrets of European Détente” (sm. m. Odd Arne Westad), i: Poul Villaume and Odd Arne Westad (eds.): Perforating the Iron Curtain. European Détente, Transatlantic Relations, and the Cold War, 1965-1985 (11 ss., Museum Tusculanum Press: Copenhagen, 2010).

51) “Om kaninavlens svære kunst. Replik til Bent Blüdnikow” (sm. m. Thorsten Borring Olesen), i: Historisk Tidsskrift, bd. 110, hft. 2, København 2010, s. 225-228.

52) Anmeldelse/kommentarer til Nikolaj Petersen: “SAC at Thule: Greenland in U.S. Polar Strategy” (Journal of Cold War Studies 13:2, Spring 2011), http://www.h-net.org/~diplo/reviews/PDF/AR325.pdf

53) “Militarisering og ‘cementblanding af frygt’”, i: “Den Kolde Krig og Danmark. Gads leksikon” (Kbh. 2011), ss. 27-40.

54) “Afspændingspolitik”, i: “Den Kolde Krig og Danmark. Gads leksikon” (Kbh. 2011), ss. 63-69.

55) “Aktive lyttere og seere”, i: “Den Kolde Krig og Danmark. Gads leksikon” (Kbh. 2011), ss. 71-73.

56) “Andersen, K.B.”, i: “Den Kolde Krig og Danmark. Gads leksikon” (Kbh. 2011), ss. 82-84.

57) “Atomvåbenfri zoner”, i: “Den Kolde Krig og Danmark. Gads leksikon” (Kbh. 2011), ss. 103-104.

58) “Base- og stationeringspolitik”, i: “Den Kolde Krig og Danmark. Gads leksikon” (Kbh. 2011), ss. 118-122.

59) “Grækenland under junta-styret”, i: “Den Kolde Krig og Danmark. Gads leksikon” (Kbh. 2011), ss. 306-307.

60) “Guldberg, Ove”, i: “Den Kolde Krig og Danmark. Gads leksikon” (Kbh. 2011), ss. 322-323.

61) “Harmel-rapporten”, i: “Den Kolde Krig og Danmark. Gads leksikon” (Kbh. 2011), ss. 332-334.

62) “Honest John”, i: “Den K”Den Kolde Krig og Danmark. Gads leksikon” (Kbh. 2011), ss. 348-349.

63) “Jørgensen, Anker”, i: “Den Kolde Krig og Danmark. Gads leksikon” (Kbh. 2011), ss. 368-371.

64) “NATO og Danmark, 1949-1972″, i: “Den Kolde Krig og Danmark. Gads leksikon” (Kbh. 2011), ss. 439-446.

65) “Nedrustning og våbenkontrol” (m. B. Heurlin), i: “Den Kolde Krig og Danmark. Gads leksikon” (Kbh. 2011), ss. 453-454.

66) “Nike-Hercules”, i: “Den Kolde Krig og Danmark. Gads leksikon” (Kbh. 2011), ss. 459-460.

67) “Roll-back politikken”, i: “Den Kolde Krig og Danmark. Gads leksikon” (Kbh. 2011), ss. 548-549.

68) “Sovjetunionen, Danmarks forhold til”, i: “Den Kolde Krig og Danmark. Gads leksikon” (Kbh. 2011), ss. 590-600.

69) “Spanien under Franco”, i: “Den Kolde Krig og Danmark. Gads leksikon” (Kbh. 2011), s. 600.

70) “Steensen-Leth, Vincens”, i: “Den Kolde Krig og Danmark. Gads leksikon” (Kbh. 2011), ss. 610-611.

71) “Stockholm-appellen”, i: “Den Kolde Krig og Danmark. Gads leksikon” (Kbh. 2011), ss. 611-612.

72) “Udenrigspolitisk Nævn”, i: “Den Kolde Krig og Danmark. Gads leksikon” (Kbh. 2011), ss. 661-663.

73) “USA, Danmarks forhold til”, i:”Den Kolde Krig og Danmark. Gads leksikon” (Kbh. 2011), ss. 669-675.

74) “Vietnamkrigene”, i: “Den Kolde Krig og Danmark. Gads leksikon” (Kbh. 2011), ss. 699-702.

75) “Våbenhjælp, USA’s”, i: “Den Kolde Krig og Danmark. Gads leksikon” (Kbh. 2011), ss. 706-707.

76) “Østergaard, Lise”, i: “Den Kolde Krig og Danmark. Gads leksikon” (Kbh. 2011), ss. 713-714.

77) “Østersøkommandoen” (m. K.C. Lammers), i: “Den Kolde Krig og Danmark. Gads leksikon” (Kbh. 2011), ss. 714-718.

78) “To replikker til Mette Skak” [om anmeldelse af GAD-leksikonet ‘Den kolde krig og Danmark], i: “udenrigs” nr. 3, 2011, s. 118-119 (sm. m. J.T. Lauridsen, R. Mariager og T.B. Olesen).

79) “Dansk avspänningspolitik – utrikespolitisk aktivism under kalla kriget”, i: Kurt Almqvist & Kristian Gerner (red.): “Kalla kriget -Sverige, stormakt utan vapen?”, Axel & Margaret Ax:son Johnsons stiftelse, Atlantis: Stockholm 2012, s. 57-65.

80) “Introduction: Cold War Northern Europe and the Significance of East-West Interactions”, i: Poul Villaume, Ann-Marie Ekengren and Rasmus Mariager (eds.): “Northern Europe in the Cold War, 1965-1990: East-West Interactions of Trade, Culture and Security” (Aleksanteri Cold War Series: Helsinki, 2016), s. 12-22.

81) “Introduction: The Long 1970s: New Perspectives on an Epoch-Making Decade”, m. R. Mariager og H. Porsdam, i: Poul Villaume, Rasmus Mariager and Helle Porsdam (eds.): “The ‘Long 1970s’: Human Rights, East-West Détente, and Transnational Relations” (Routledge: London/New York, 2016), s. 1-11.

82) “Anticipating European Détente: Denmark, NATO, and the Struggle for an all-European Security Conference in ‘the long 1970s’”, i: Poul Villaume, Rasmus Mariager and Helle Porsdam (eds.): “The ‘Long 1970s’: Human Rights, East-West Détente, and Transnational Relations” (Routledge: London/New York, 2016), s. 125-144.

83) “Se på Rusland igen”, i: Clement Kjersgaard et al. (red.): “Verden på flugt – artikler fra Ræson” (Ræsons Forlag, 2016), s. 194-206.

84) “‘En konflikt, som vi skal holde os længst muligt fra’: Danmark, NATO og krigen i Indokina, 1949-1954″, i: “Kildekunst. Historiske og kulturhistoriske studier. Festskrift til John T. Lauridsen”, Det Kongelige Bibliotek, 2016, s. 461-490.

85) “Introduction”, m. O. Bange, i: Oliver Bange & Poul Villaume (eds.): “The Long Détente: Changing Concepts of Security and Cooperation in Europe from the 1940s to the 1980s” (Central European University Press: Budapest/New York, 2017), s. 1-17.

86) “Pathfinders and Perpetuators of Détente: Small States of NATO and the Long Détente – The Case of Denmark, 1969-1989″, i: Oliver Bange & Poul Villaume (eds.): “The Long Détente: Changing Concepts of Security and Cooperation in Europe from the 1940s to the 1980s” (Central European University Press: Budapest/New York, 2017), s. 205-234.

87) “Denmark and Greenland in World War and Cold War: Geopolitics and Suzerainty in the High North in the 20th Century”, i: Thorkild Kjærgaard (ed.): “Geopolitics in the North Atlantic, 1771-2050″ (University of Greenland/Atuagkat, Nuuk 2017 [under udgivelse]).

88) “Churchills jerntæppetale 1946″, i: M. Fink-Jensen og B. Nygaard (red.): “50 begivenheder – der ændrede verdenshistorien”, s. 214-219 (Aarhus Universitetsforlag, 2017).

89) “Khrustjovs hemmelige tale 1956″, i: M. Fink-Jensen og B. Nygaard (red.): “50 begivenheder – der ændrede verdenshistorien”, s. 226-231 (Aarhus Universitetsforlag, 2017).

90) “Den iranske revolution 1979″, i: M. Fink-Jensen og B. Nygaard (red.): “50 begivenheder – der ændrede verdenshistorien”, s. 262-267 (Aarhus Universitetsforlag, 2017).

91) “Modfortælling om Socialdemokratiets ‘fodnotepolitik’ – med nogle nuanceringer”, i: Historisk Tidsskrift nr. 2/2017, s. 468-486.

92) “Den lange dansk (vest)tyske afspændingsproces. Fra fjendtlig stormagtsnabo til tæt alliancepartner, 1945-1990″, i: Rasmus Mariager & Niklas Olsen (red.): “Venskab og fjendskab: Danmark og Tyskland i det 19.og 20. århundrede” (København, 2018), s. 291-310.

93) Kap. 4: “Industrialder, klassesamfund og ekspansiv stat – 1848-1960” og kap. 5: “Urbanisering og forstærket globalisering – 1960 til i dag” (medforfatter sm. m. seks andre forf.), i: Gunner Lind og Palle Roslyng-Jensen (red.): “Danmarkshistorien: Samfund, livsformer og politik” (København, 2019), s. 206-385.

94) “Vestens skønhed og det russiske uhyre: Europæisk sikkerhed efter Den Kolde Krig”, fratrædelsesforelæsning på KU, 28. febr. 2020, i: Historisk Tidsskrift, bd. 120/1, 2020, s. 195-213.

C) UPUBLICEREDE BOG- OG ARTIKELMANUSKRIPTER:

1) Den kolde krig og NATO indtil 1961 (endnu upubliceret monografi-manuskript fra 1993-94, antaget til udgivelse (i opdateret og udvidet version) i 1998 i engelsk oversættelse på Westview Press, Boulder, CO, USA, under titlen “Cement of Fear: NATO, the Soviet Union, and the Cold War Until 1961″. Ca. 325 sider).

2) Cement of Fear: The Cold War, the North Atlantic Alliance, and the Soviet Union Until 1961 (endnu uafsluttet manuskript fra 1997-98, baseret på en omfattende indholdsmæssig udvidelse og sproglig omarbejdning (herunder oversættelse) af de første kapitler af ovennævnte manus (nr. 2)), 158 sider.

3) “Reluctant Ideological Cold Warrior: Denmark and U.S./NATO’s Propaganda Warfare, 1948-1954″ (25 sider) [revideret version af paper præsenteret på den internationale historikerkonference “The Nordic Countries and the Cold War: New Evidence from Eastern and Western Archives”, juni 1998, Reykjavik, Island].

4) “The Eagle or the Bear? Danish Détente Policies in the mid-1950’s Between Deterrence and Reassurance” (18 sider) [revideret version af paper præsenteret på den internationale historikerkonference om koldkrigs-historie, “The First Détente, 1953-1958: International Conference on Cold War History”, oktober 1999, Helsinki Universitet, Finland.

D) RAPPORTER:

1) Medforfatter til: “Betænkning om Revision af arkivloven”, Betænkning nr. 1404, afgivet af Kulturministeriets arbejdsgruppe om revision af arkivloven (København, august 2001), 244 sider.

2) Høringssvar til Kulturministeriet vedr. Forslag til ny arkivlov (af 29. sept. 2006), 17. okt. 2006.

E) BOGANMELDELSER (i fagtidsskrifter):

1) Peter Nordendorf Olson: ‘Fredspolitisk Folkeparti’, i: Historisk Tidsskrift, bd. 87, hft. 1, 1987, s. 204-205.

2) Bent Jensen: ‘Tryk og tilpasning. Sovjetunionen og Danmark siden 2. verdenskrig’, i: Historisk Tidsskrift, bd. 88, hft. 2, 1988, s. 393-396.

3) K.-J. Hemmersam m.fl.: ‘Verden i konflikt. International Politik 1945-1987′, i: Historisk Tidsskrift, bd. 89, hft. 1, 1989, s. 217-219.

4) Erik Boel: ‘Socialdemokratiets atomvåbenpolitik 1945-88′, i: Historisk Tidsskrift, bd. 89, hft. 2, 1989, s. 472-474.

5) Tor Egil Førland: ‘Vi sier intet. Norge i COCOM 1948-53′, i:Scandinavian Journal of History, vol. 14 no. 1 (1989), s. 110-111.

6) Anna-Greta Nilsson Hoadly: ‘Atomvapnet som partiprogram. Sveriges socialdemokratiska kvinnoföörbund och frågan om svenskt atomvapen 1955-1960′, i: Scandinavian Journal of History, vol. 15, no. 3 (1990), s. 242 f.

7) Lasse Budtz: ‘Den sidste krig? Mellemøstens fremtid og Golf-krigens perspektiver’, i: International Horisont nr. 2, april 1991, s. 21.

8) Holger Villumsen: ‘Det danske socialdemokratis Europapolitik 1945-1949′, i: Historisk Tidsskrift, bd. 95, hft. 1, 1995, s. 229 f.

9) Tom Swienty (red.): ‘Danmark i Europa 1945-93′, i: Historisk Tidsskrift, bd. 96, hft. 1, 1996, s. 263f.

10) Robert Bohn & Jüürgen Elvert (Hrsg.): ‘Kriegsende im Norden. Vom heissen zum kalten Krieg’, i: Historisk Tidsskrift, bd. 96, hft. 1, 1996, s. 256f.

11) Carsten Due-Nielsen & Nikolaj Petersen (eds.): ‘Adaptation and Activism. The Foreign Policy of Denmark 1967-1993′, i: Historisk Tidsskrift, bd. 96, hft. 2, 1996, s. 265f.

12) Thorsten Borring Olesen (ed.): ‘Interdependence Versus Integration. Denmark, Scandinavia and Western Europe 1945-1960′, i: Historisk Tidsskrift, bd. 97, hft. 1, 1997, s. 230-232.

13) Eric Hobsbawm: ‘Nations and Nationalism Since 1780: Programme, Myth, Reality’, i: Argument nr. 11, 1994, s. 19-21.

14) SNUs Formandskab: ‘Overvejelser vedrørende FN-pagtens kapitel VII’, i: Argument nr. 1, april 1992, s. 22 f.

15) Bent Jensen: ‘Bjørnen og haren. Sovjetunionen og Danmark 1945-1965′, i: Arbejderhistorie, 2001/2, ss. 74-80.

16) “Refleks(ion)er fra den kolde krig”, tredobbelt boganmeld., Arbejderhistorie (SFAH), 2003/1, ss. 48-51.

17) Kjetil Skogrand: ‘Alliert i krig og fred. Norsk forsvarshistorie, bind 4, 1940-1970′ i: Historisk Tidsskrift (Norsk), bd. 84 no. 2, 2005, ss. 364-367.

18) DIIS: Danmark under den kolde krig: Den sikkerhedspolitiske situation 1945.1991′, bd. 1-4, Kbh. 2005, i: Arbejderhistorie 2006/1, ss. 86-93.

19) Peter Frederiksen: ‘Jutlandia. Danmark i Korea-krigen’: ‘Den kolde krig fortalt i dækshøjde’, i: www.historie-nu.dk, januar 2007.

20) Gunnar Skogmar: ‘The United States and the Nuclear Dimension of European Integration’, i: Historisk Tidsskrift, bd. 107, hft. 1, 2007, s. 324 f .

21) Kasper Elbjørn & David Gress (red.): ’20 begivenheder, der skabte Danmark’, i: 1066. Tidsskrift for Historie, nr. 3/2007, ss. 37-39.

22) Wilson D. Miscamble: ‘From Roosevelt to Truman. Potsdam, Hiroshima, and the Cold War’, i: Nyt fra Historien (Jysk Selskab for Historie), Efterår 2007, s. 51-52.

23) Jørgen Bonde Jensen: ‘Politiken og krigspolitikken’, i: KRITIK nr. 188, Juni 2008 (Gyldendal), ss. 123-127.

24) Niels Erik Rosenfeldt: ‘The ‘Special’ World: Stalin’s power apparatus and the Soviet system’s secret structures of communication’, vol. I-II, i: Nordisk Øst-Forum (Oslo), vol. 23, nr. 3/2009, ss. 291-294.

25) Sari Autio-Sarasmo & Brendan Humphrey (eds.): “Winter Kept Us Warm. Cold War Interactions Reconsidered”, i: Nordisk Øst-Forum (Oslo), Vol. 25, Nr. 3, 2011, s. 281-284.

26) Henrik G. Bastiansen & Rolf Werenskjold (eds.): “The Nordic Media and the Cold War”, i: Norsk Medietidsskrift, nr. 1/2016.

27) Henrik G. Bastiansen & Rolf Werenskjold (eds.): “The Nordic Media and the Cold War”, i: Journal of Cold War Studies, Vol. 18/3, Summer 2016, s. 200-201.

28) Thorsten Borring Olesen: Anker Jørgensens tid. Danske ministerier 1972-1993, del 1, og Niels Wium Olesen: Poul Schlüters tid. Danske ministerier 1972-1993, del 2, i: Historisk Tidsskrift, bd. 120/1, 2020, s. 244-254.

F) KORTERE BOGANMELDELSER (i fagtidsskrifter):

1) Anders Berge: ‘Det kalla kriget i Tidens spegel. En socialdemokratisk bild av hoten mot frihet och fred 1945-1962′, i: Scandinavian Journal of History, vol. 17, no. 1 (1992), s. 84.

2) C. Due-Nielsen, J.-P. Noack, Nikolaj Petersen (red.): ‘Danmark, Norden og NATO 1948-1962′, i: Scandinavian Journal of History, vol. 17, no. 1 (1992), s. 85.

3) Robert Rinehart (ed.): ‘Finland and the United States. Diplomatic Relations Through Seventy Years’, i: Scandinavian Journal of History,vol. 19, no. 2 (1994), s. 185.

4) Karl Molin: ‘Omstridd neutralitet. Experternas kritik av svensk utrikespolitik 1948-1950′, i: Scandinavian Journal of History, vol. 19, no. 2 (1994), s. 185 f.

5) Anders Berge: ‘Flyktingpolitik i stormakts skugga. Sverige och de sovjetryska flyktingarna under andre världskriget’, i: Scandinavian Journal of History, vol. 19, no. 2 (1994), s. 186.

6) Carsten Due-Nielsen & Nikolaj Petersen (eds.): ‘Adaptation and Activism. The Foreign Policy of Denmark 1967-1993′, i: Scandinavian Journal of History, vol. 21, no. 3 (1996), s. 252.

7) Martin Hööffken: ‘Die “Kieler Erkläärung” vom 26. September 1949 und die “Bonn-Kopenhagener Erkläärungen” vom 29. Määrz 1955 im Spiegel deutscher und däänischer Zeitungen’, i: Scandinavian Journal of History, vol. 21, no. 3 (1996), s. 253f.

8) Bruce Olav Solheim: ‘The Nordic Nexus. A Lesson in Peaceful Security’, i: Scandinavian Journal of History, vol. 21, no. 4 (1996), s. 345f.

9) Thorsten Borring Olesen (ed.): ‘Interdependence Versus Integration. Denmark, Scandinavia and Western Europe 1945-1960′, Scandinavian Journal of History, vol. 22, no. 3 (1997), s. 223.

10) Svein Olav Hansen: ‘Drømmen om Norden. Den norske Foreningen Norden og det nordiske samarbeidet 1919-1994′, i: Scandinavian Journal of History, vol. 22, no. 2 (1997), s. 121f.

11) Geir Ulfstein: ‘The Svalbard Treaty: From Terra Nullius to Norwegian Sovereignty’, i: Scandinavian Journal of History, vol. 22, no. 3 (1997), s. 224.

G) ØVRIGE STØRRE, UPUBLICEREDE MANUSKRIPTER m.v.:

1) “NATO and Cold War Orthodoxy, 1949-1961: A Heretical Danish Perspective” (31 sider).

2) “‘Gateway to Annihilation’ – or to the Brink? The 1954 Decision to Nuclearize NATO’s Defense: Allies “On the Hook” (37 sider, 1995).

3) “Den evige dansker. En dokumentarfilm om Danmark under den kolde krig i 1950erne”. (1994, 12 sider). Udkast til tekst til TV-dokumentarprogram(mer).

4) “Kold krig og Europa-dilemma: Synopsis for bind 5″ (maj 2000, 29 sider, sammen med Thorsten Borring Olesen) (under projektet “Dansk Udenrigspolitisk Historie”).

5) “Dansk Samling mellem kontinuitet og brud” (opposition ex auditorio ved Henrik Lundbaks disputatsforsvar, 5 sider, maj 2001).

6) “European and Transatlantic Strategies in the Late Cold War Period (c. 1965-1985) to Overcome the East-West Division of Europe”, oplæg (marts 2007) til international forskerkonference, “Copenhagen Cold War Conference 2007″ (30. nov. – 1. dec.).

7) ‘”En konflikt, som vi bør holde os længst muligt fra”. Danmark, NATO og krigene i Indokina. Del I: 1949-1954′ (kapitelmanuskript, 20 sider (2010)).

8) “Politik og magt, 1950/60-2010″ (kapitelmanuskript, 17 sider (2011), til projektet “Saxos Danmarkshistorie”).

H) KOMPENDIER:

1) “Tekster og kilder til dansk udenrigs- og sikkerhedspolitik 1945-2005″. Efterår 2006 og 2007. 315 sider.

2) “Tekster og kilder til USA, SOVJET OG DEN GLOBALE KOLDE KRIG, 1945-1991 – Nye tolkninger og tilgange”. Efterår 2008. 352 sider.

3) “Tekster og kilder til dansk og nordisk udenrigspolitik i Den Kolde Krigs belysning 1945-1990″ (sm m. Iben Bjørnsson). Efterår 2011. 408 sider.

4) “USA og Europa efter 1945. Transatlantiske relationer under og efter Den Kolde Krig: Politisk-kulturelle, økonomiske og militære aspekter”. Efterår 2012. 362 sider.

5) “Historisk samfundsanalyse og videnskabsteori”, bd. 1-2 (sm. m. Søren Rud m.fl.). Efterår 2014. 660 sider.