Forskningsledelse

*Initiativtager til og organisator af Copenhagen Cold War Conference 2007,med deltagelse af 25 senior- og juniorforskere fra 14 lande. 12 papers fra konferencen udkom i bogform som antologi på Museum Tusculanum Press i januar 2010.

*Leder af forskernetværket Nordic and North/Central European Network of Cold War Researchers (NORCENCOWAR), finansieret med 885.000 Nkr. over tre år (febr. 2009 – jan. 2012). Netværk med. 73 deltagere i 13 lande.

*Medlem af firemands-redaktionsgruppen for det forskningsbaserede leksikon ”Den Kolde Krig og Danmark”, udkommer 2010/11 på GADS Forlag.

*Leder af det kollektive forskningsprojekt “Epokeskiftets årti: Europæisk-transatlantiske transformationsprocesser i politisk kultur, diskurs og magt i ‘de lange 1970ere’”, finansieret af en tre-årig bevilling (febr. 2010 – jan. 2013) på knap 5,6 mio. kr. fra Forskningsrådet for Kultur og Kommunikation (FKK), plus medfinansiering på ca. én mio. kr. fra Københavns Universitets Humanistiske Fakultet, samt ca. 0,5 mio. kr. fra Dansk Institut for Internationale Studier (DIIS), november 2009.