Poul Villaume

Professor, dr. phil.

Saxo-Instituttet

Københavns Universitet

 

Kontakt:

villaume@hum.ku.dk

Telefon: +45 51 29 95 68

Mobil: +45 20 64 63 36

Forskningsmæssige publiceringer og manuskripter

FORSKNINGSMÆSSIGE OG FORSKNINGSBASEREDE PUBLICERINGER OG MANUSKRIPTER:

    A) BØGER:
     1) “Allieret med forbehold. Danmark, NATO og den kolde krig. En studie i dansk sikkerhedspolitik 1949-1961″. (Eirene: København, 1995. Paperback-udgave 1997). 969 sider (disputats).
     2) “I blokopdelingens tegn”: Dansk Udenrigspolitiks Historie, bind 5, 1945-1972 (sammen med Thorsten Borring Olesen). Gyldendal Leksikon 2005, 808 sider.  2. oplag 2006.

3) “Lavvækst og frontdannelser”: Politiken/Gyldendals Danmarkshistorie, bind 15, 1970-1985, København 2005, 401 sider.  (Andet oplag udkom oktober 2007, under titlen: “Et land i forvandling” (sammen med Søren Hein Rasmussen) (Politiken/Gyldendals Danmarkshistorie, bd. 15+16, 1970-2005, København 2007, 780 sider. Dette bind er (delt med Tim Knudsen: “Fra folkestyre til markedsdemokrati” (2007)) modtager af Sven Henningsen-prisen 2007).

4) “Perforating the Iron Curtain: European Détente, Transatlantic Relations, and the Cold War, 1965-1985″ (co-editor, w/ Odd Arne Westad, Museum Tusculanum Press: Copenhagen, 2010).  272 sider.

5) “Den Kolde Krig og Danmark. Gads Leksikon.” (medredaktør (sm. m. T. B. Olesen, J. Lauridsen & R. Mariager) og medforfatter, Gads Forlag, Kbh., 2011. 768 sider.

6) “Northern Europe in the Cold War: East-West Interactions of Security, Culture, and Technology” (medforfatter og medredaktør (sm. m. A.M. Ekengren og R. Mariager), Aleksanteri Cold War Series: Helsinki, 2016. 332 sider.

7) “The ‘Long 1970s': Human Rights, East-West Détente, and Transnational Relations” (medforfatter og medredaktør (sm. m. R. Mariager og H. Porsdam), Routledge: London/New York, 2016. 313 sider.

8) “The Long Détente: Changing Concepts of Security and Cooperation in Europe from the 1940s to the 1980s” (medforfatter og medredaktør (sm. m. O. Bange), Central European University Press: Budapest/New York, 2017. 358 sider.

9) “Fra kold krig til ‘krig mod terror': Dansk udenrigspolitisk aktivisme og FN, Norden, EU og NATO”, Gyldendals Historieportal 2017, netbaseret undervisnings-e-bog og -materiale, med kilder, ca. 130 sider.

 

B) ARTIKLER/MINDRE AFHANDLINGER i fagtidsskrifter og bøger:

1) “Kontinuitet i dansk ‘fodnotepolitik'”, i: Krig & Fred (udgivet af Center for Freds- og Konfliktforskning, Kbh.), nr. 2, 1986/87, ss. 4-10.

2) “Amerikanske flybaser på dansk jord i fredstid? En studie i Danmarks base- og stationeringspolitik i NATO 1951-1957″, i: Historisk Tidsskrift, bd. 87, hft. 2, 1987, ss. 238-298.

3) “Neither Appeasement nor Servility. Denmark and the Atlantic Alliance, 1949-1955″, i: Scandinavian Journal of History, vol. 14, 1989, ss. 155-179.

4) “En studie i gråt. Udenrigsministeriets historieskrivning og flystationeringsspørgsmålet i 1950erne”, i: Vandkunsten. Konflikt, politik og historie (forlaget EIRENE), 1. årg., nr. 1, november 1989, ss. 11-33.

5) “Mulig fjende eller nødvendig allieret? Vesttysklands rolle i udformningen af dansk forsvars- og sikkerhedspolitik 1950-1961″, i: Carsten Due-Nielsen m.fl. (red.): Danmark, Norden og NATO, 1948-1962 (DJØFs forlag, København 1991), ss. 147-192.

6) “‘En stærk understrøm af modstand…’ Koreakrigen, USA og Danmark 1950-53″, i: Carsten Due-Nielsen m.fl. (red.): Konflikt og samarbejde. Festskrift til Carl-Axel Gemzell (Museum Tusculanums Forlag, København 1993), ss. 271-289.

7) “I kan frelse verden og styrte den i ulykke… Hans Hedtoft og den nordatlantiske nødvendighed”, i: Vandkunsten. Konflikt, politik og historie, nr. 9/10, juni 1994, ss. 84-101.

8) “Den nationale atlantist. Ole Bjørn Kraft og NATO, 1950-1953″, i: Vandkunsten. Konflikt, politik og historie, nr. 9/10, juni 1994, ss.50-66.

9) “Nødvendigheden som dyd. H.C. Hansen, NATO og sikkerhedspolitikken”, i: Vandkunsten. Konflikt, politik og historie, nr. 9/10, juni 1994, ss.102-116.

10) “Forskningen i dansk samtidshistorie: status og opgaver – nogle strøtanker”, i: HIST. Tidsskrift for historiestuderende, maj 1995, ss. 12-14.

11) “Thule og den danske selvforståelse”, i: Udenrigs (udg. Det Udenrigspolitiske Selskab), nr. 3/1995, ss. 29-36.

12) “Replik: Om tankefængsler, sikkerhedsdilemmaer og interessefællesskaber”, i: Historisk Tidsskrift, bd. 95, hft. 2, 1995, ss. 454-466.

13) “Den kolde krig og dansk sikkerhedspolitik – nogle korrektioner til en anmeldelse”, i: Historie, nr. 1, 1996, ss. 130-135.

14) “Forsvarspolitik”, opslag i: Den Store Danske Encyklopædi. Danmarks Nationalleksikon, bd. 6 (København, 1996).

15) “Defense and Military”, opslag i: Denmark, The Royal Danish Ministry of Foreign Affairs, Cph. 1996, p. 56.

16) “Hedtoft, Hans”, opslag i: Den Store Danske Encyklopædi. Danmarks Nationalleksikon, bd. 8 (København, 1997).

17) “Henrik Kauffmann, den kolde krig og de falske toner”, i: Historisk Tidsskrift, bd. 97, hft. 2, 1997, ss. 491-511 [disputats-opposition ex auditorio].

18) “Udenrigspolitisk aktivisme – eller tilpasning? Dansk sikkerhedspolitik efter den kolde krig”, i: Tidsskriftet SALT, nr. 3, 1998, ss. 23-25.

19) “Dansk sikkerhedspolitik i historisk lys”, i: Tidsskriftet SALT, nr. 4, 1998, ss. 11-12.

20) “Fra ‘hypnotiseret kanin’ til pindsvinestilling: Besættelsen i efterkrigstidens sikkerhedspolitik, i: Henrik Dethlefsen og Henrik Lundbak (red.): Fra mellemkrigstid til efterkrigstid (København, 1998), ss. 693-712.

21) “Denmark and NATO Through 50 Years”, i: Bertel Heurlin og Hans Mouritzen (eds.): Danish Foreign Policy Yearbook 1999 (Danish Institute of International Affairs, Copenhagen, 1999), ss. 29-61.

22) “Fra anti-militaristisk neutralisme til atlantisk aktivisme. Hovedlinier i socialdemokratisk udenrigs- og sikkerhedspolitik gennem 70 år”, i: Arbejderhistorie (udg. SFAH), nr. 4, 1999, ss. 22-34.

23) “Et militært styrket EU – med amerikansk vetoret”, i: Tidsskriftet SALT, nr. 3, 1999, ss. 32-34.

24) “Retten til viden”, i: Kulturkontakten (udg. Kulturministeriet), nr. 7, 8. årg., nov. 1999, s. 11f.

25) “La Défense et les Forces Armées”, opslag i: Le Danemark, Ministéére Royale Danoise des Affaires Etrangères, Cph 1999, p. 62.

26) “NATO”, opslagsartikel (14 ss.) i: Leksikon for det 21. århundrede (CD-ROM), 1. udg. maj 2000, Forlaget Solidaritet (ISBN 87-87603-632).

27) “Rasmussen, Gustav”, opslag i: Den Store Danske Encyklopædi.Danmarks Nationalleksikon.

28) “Påskekrisen 1948″, opslag i: Den Store Danske Encyklopædi. Danmarks Nationalleksikon.

29) “Schlüter, Poul”, opslag i: Den Store Danske Encyklopædi. Danmarks Nationalleksikon.

30) “Thulesagen”, opslag i: Den Store Danske Encyklopædi. Danmarks Nationalleksikon.

31) “Udfordringer til nordisk sikkerhedspolitik: Historiske perspektiver og aktuelle visioner – set i en dansk tradition”, i: Sven Eliaeson & Hans Loedin (red.): “Nordisk saekerhetspolitik infoer nya utmaningar”, Carlssons Bokfoerlag, Stockholm 2002, ss. 119-133.

32) “Det ‘amerikanske århundrede’ og det (selv)inviterede imperiums dualisme”, i: Carsten Due-Nielsen (red.): “Historie og historiografi: Festskrift til Inga Floto”, Den danske Historiske Forening, København 2002, ss. 326-347.

33) “Forsvarspolitik”, Danmarks Nationalleksikon, Supplementsbind 2002.

34) “Leaning on England: Danish Cold War Alliance Policies in the 1950’s between Great Britain and the United States” (18 sider) [artikel baseret på paper til den dansk-britiske historikerkonference “Danish-British Relations in the 19th and 20th Century”, oktober 1999, Carlsberg Akademi, København], i: “Britain and Denmark: Political, Economic and Cultural Relations in the 19th and 20th Centuries (ed. Jørgen Sevaldsen et al.), Museum Tusculanum, København, 2003, ss. 575 – 593.

35) “150% allieret?”, i: Clement Behrendt Kjersgaard (red.): “USA Europa – fjender i fællesskab?” (København 2003), ss. 178-190.

36) “Tying Greece to the West”, i: Historisk Tidsskrift 2/2003, 228-241.

37) “Arkivadgang og demokrati”, i: magasinet Humaniora, 4/2003, 14-17 (også trykt i NOTER/Historielærerforeningen f. gymnasiet/HF, september 2003, 46-49).

38) “Denmark during the Cold War, 1945-1989: A Stocktaking of Post-Cold War Research Literature” (20 sider) [paper præsenteret på Det 24. Nordiske Historikermøde, Århus, august 2001], i: Thorsten B. Olesen (ed.), “The Cold War – and Nordic Countries: Historiography at a Crossroads”, Aarhus University Press. 2004, ss. 17-41.

39) “Fortets historie”, i: Koldkrigsmuseum Stevnsfort: Forprojekt til museum og oplevelsescenter på Stevnsfort, udg. Stevns Kommune/Østsjællands Museum, 2004, s. 16-17.

40) “Falske sensationer”, i: Udenrigs, nr. 2/2005, ss. 35-38.

41) “Dansk sikkerhedspolitik 1945-1972: Loyal allieret med forbehold”, i: Økonomi og politik, 2006/2 (særnummer), ss. 3-18.

42) “Den Kolde Krig”, i: Palle Roslyng-Jensen og Benedicte Fonnesbech-Wulff (red.): “Historiens lange linjer”, Gyldendal Undervisning 2006, ss. 408-428.

43) “USA og Europa – transatlantiske partnere eller modstandere?”, i: Den Jyske Historiker, nr. 113-114, okt. 2006, ss. 25-43.

44) “Denmark after 1945: Neutrality and Neutrality Traditions in Three Small European States, 1914-2006”, i: Newsletter. The Jean Monnet Center, Univ. of Aarhus, dec. 2006, ss. 19-22.

45) “Confronting the ‘Small State Syndrome': Danish Post-Cold War Foreign Policy and the Use of Cold War History”, i: Juhana Aunesluoma & Pauli Kettunen (eds.): “The Cold War and the Politics of History”, Helsinki, 2008, ss. 37-60.

46) “Mens vi venter på kommissionen…”, i: Arbejderhistorie, 2008/2, s. 115-116.

47) “NATO 1949-2009: Fra regional forsvarsorganisation til global militær aktør”, i: Troels Frøling (red.): Fra kold krig til krisestyring – historien om NATOs fremtid (Atlantsammenslutningen: Kbh., 2009), s. 11-33.

48) “At gøre en dyd af nødvendigheden. Hans Hedtoft og Danmarks internationale placering fra Norden til NATO”, i: Henning Grelle og Helle Leilund (red.): “Otte socialdemokratiske statsministre” (Arbejdermuseet & Arbejderbevægelsens Bibliotek og Arkiv, 2009), s. 52-73.

49) “Stalins særligt hemmelige verden. Om Niels Erik Rosenfeldts disputats”, i: Historisk Tidsskrift, bd. 109, hft. 1, København 2009, s. 205-221.

50) “Introduction: The Secrets of European Détente” (sm. m. Odd Arne Westad), i: Poul Villaume and Odd Arne Westad (eds.): Perforating the Iron Curtain. European Détente, Transatlantic Relations, and the Cold War, 1965-1985 (11 ss., Museum Tusculanum Press: Copenhagen, 2010).

51) “Om kaninavlens svære kunst. Replik til Bent Blüdnikow” (sm. m. Thorsten Borring Olesen), i: Historisk Tidsskrift, bd. 110, hft. 2, København 2010, s. 225-228.

52) Anmeldelse/kommentarer til Nikolaj Petersen: “SAC at Thule: Greenland in U.S. Polar Strategy” (Journal of Cold War Studies 13:2, Spring 2011), http://www.h-net.org/~diplo/reviews/PDF/AR325.pdf

53) “Militarisering og ‘cementblanding af frygt'”, i: “Den Kolde Krig og Danmark. Gads leksikon” (Kbh. 2011), ss. 27-40.

54) “Afspændingspolitik”, i: “Den Kolde Krig og Danmark. Gads leksikon” (Kbh. 2011), ss. 63-69.

55) “Aktive lyttere og seere”, i: “Den Kolde Krig og Danmark. Gads leksikon” (Kbh. 2011), ss. 71-73.

56) “Andersen, K.B.”, i: “Den Kolde Krig og Danmark. Gads leksikon” (Kbh. 2011), ss. 82-84.

57) “Atomvåbenfri zoner”, i: “Den Kolde Krig og Danmark. Gads leksikon” (Kbh. 2011), ss. 103-104.

58) “Base- og stationeringspolitik”, i: “Den Kolde Krig og Danmark. Gads leksikon” (Kbh. 2011), ss. 118-122.

59) “Grækenland under junta-styret”, i: “Den Kolde Krig og Danmark. Gads leksikon” (Kbh. 2011), ss. 306-307.

60) “Guldberg, Ove”, i: “Den Kolde Krig og Danmark. Gads leksikon” (Kbh. 2011), ss. 322-323.

61) “Harmel-rapporten”, i: “Den Kolde Krig og Danmark. Gads leksikon” (Kbh. 2011), ss. 332-334.

62) “Honest John”, i: “Den K”Den Kolde Krig og Danmark. Gads leksikon” (Kbh. 2011), ss. 348-349.

63) “Jørgensen, Anker”, i: “Den Kolde Krig og Danmark. Gads leksikon” (Kbh. 2011), ss. 368-371.

64)  “NATO og Danmark, 1949-1972″, i: “Den Kolde Krig og Danmark. Gads leksikon” (Kbh. 2011), ss. 439-446.

65) “Nedrustning og våbenkontrol” (m. B. Heurlin), i: “Den Kolde Krig og Danmark. Gads leksikon” (Kbh. 2011), ss. 453-454.

66) “Nike-Hercules”, i: “Den Kolde Krig og Danmark. Gads leksikon” (Kbh. 2011), ss. 459-460.

67) “Roll-back politikken”, i: “Den Kolde Krig og Danmark. Gads leksikon” (Kbh. 2011), ss. 548-549.

68) “Sovjetunionen, Danmarks forhold til”, i: “Den Kolde Krig og Danmark. Gads leksikon” (Kbh. 2011), ss. 590-600.

69) “Spanien under Franco”, i: “Den Kolde Krig og Danmark. Gads leksikon” (Kbh. 2011), s. 600.

70) “Steensen-Leth, Vincens”, i: “Den Kolde Krig og Danmark. Gads leksikon” (Kbh. 2011), ss. 610-611.

71) “Stockholm-appellen”, i: “Den Kolde Krig og Danmark. Gads leksikon” (Kbh. 2011), ss. 611-612.

72) “Udenrigspolitisk Nævn”, i: “Den Kolde Krig og Danmark. Gads leksikon” (Kbh. 2011), ss. 661-663.

73) “USA, Danmarks forhold til”, i:”Den Kolde Krig og Danmark. Gads leksikon” (Kbh. 2011), ss. 669-675.

74) “Vietnamkrigene”, i: “Den Kolde Krig og Danmark. Gads leksikon” (Kbh. 2011), ss. 699-702.

75) “Våbenhjælp, USA’s”, i: “Den Kolde Krig og Danmark. Gads leksikon” (Kbh. 2011), ss. 706-707.

76) “Østergaard, Lise”, i: “Den Kolde Krig og Danmark. Gads leksikon” (Kbh. 2011), ss. 713-714.

77) “Østersøkommandoen” (m. K.C. Lammers), i: “Den Kolde Krig og Danmark. Gads leksikon” (Kbh. 2011), ss. 714-718.

78) “To replikker til Mette Skak” [om anmeldelse af GAD-leksikonet ‘Den kolde krig og Danmark], i: “udenrigs” nr. 3, 2011, s. 118-119 (sm. m. J.T. Lauridsen, R. Mariager og T.B. Olesen).

79) “Dansk avspänningspolitik – utrikespolitisk aktivism under kalla kriget”, i: Kurt Almqvist & Kristian Gerner (red.): “Kalla kriget -Sverige, stormakt utan vapen?”, Axel & Margaret Ax:son Johnsons stiftelse, Atlantis: Stockholm 2012, s. 57-65.

80) “Introduction: Cold War Northern Europe and the Significance of East-West Interactions”, i: Poul Villaume, Ann-Marie Ekengren and Rasmus Mariager (eds.): “Northern Europe in the Cold War, 1965-1990: East-West Interactions of Trade, Culture and Security” (Aleksanteri Cold War Series: Helsinki, 2016), s. 12-22.

81) “Introduction: The Long 1970s: New Perspectives on an Epoch-Making Decade”, m. R. Mariager og H. Porsdam, i: Poul Villaume, Rasmus Mariager and Helle Porsdam (eds.): “The ‘Long 1970s': Human Rights, East-West Détente, and Transnational Relations” (Routledge: London/New York, 2016), s. 1-11.

82) “Anticipating European Détente: Denmark, NATO, and the Struggle for an all-European Security Conference in ‘the long 1970s'”, i: Poul Villaume, Rasmus Mariager and Helle Porsdam (eds.): “The ‘Long 1970s': Human Rights, East-West Détente, and Transnational Relations” (Routledge: London/New York, 2016), s. 125-144.

83) “Se på Rusland igen”, i: Clement Kjersgaard et al. (red.): “Verden på flugt – artikler fra Ræson” (Ræsons Forlag, 2016), s. 194-206.

84) “‘En konflikt, som vi skal holde os længst muligt fra': Danmark, NATO og krigen i Indokina, 1949-1954″, i: “Kildekunst. Historiske og kulturhistoriske studier. Festskrift til John T. Lauridsen”, Det Kongelige Bibliotek, 2016, s. 461-490.

85) “Introduction”, m. O. Bange, i: Oliver Bange & Poul Villaume (eds.): “The Long Détente: Changing Concepts of Security and Cooperation in Europe from the 1940s to the 1980s” (Central European University Press: Budapest/New York, 2017), s. 1-17.

86) “Pathfinders and Perpetuators of Détente: Small States of NATO and the Long Détente – The Case of Denmark, 1969-1989″, i: Oliver Bange & Poul Villaume (eds.): “The Long Détente: Changing Concepts of Security and Cooperation in Europe from the 1940s to the 1980s” (Central European University Press: Budapest/New York, 2017), s. 205-234.

87) “Denmark and Greenland in World War and Cold War: Geopolitics and Suzerainty in the High North in the 20th Century”, i: Thorkild Kjærgaard (ed.): “Geopolitics in the North Atlantic, 1771-2050″ (University of Greenland/Atuagkat, Nuuk 2017 [under udgivelse]).

88) “Churchills jerntæppetale 1946″, i: M. Fink-Jensen og B. Nygaard (red.): “50 begivenheder – der ændrede verdenshistorien”, s. 214-219 (Aarhus Universitetsforlag, 2017).

89) “Khrustjovs hemmelige tale 1956″,  i: M. Fink-Jensen og B. Nygaard (red.): “50 begivenheder – der ændrede verdenshistorien”, s. 226-231 (Aarhus Universitetsforlag, 2017).

90) “Den iranske revolution 1979″, i: M. Fink-Jensen og B. Nygaard (red.): “50 begivenheder – der ændrede verdenshistorien”, s. 262-267 (Aarhus Universitetsforlag, 2017).

91) “Modfortælling om Socialdemokratiets ‘fodnotepolitik’ – med nogle nuanceringer”, i: Historisk Tidsskrift nr. 2/2017, s. 468-486.

92) “Den lange dansk (vest)tyske afspændingsproces. Fra fjendtlig stormagtsnabo til tæt alliancepartner, 1945-1990″, i: Rasmus Mariager & Niklas Olsen (red.): “Venskab og fjendskab: Danmark og Tyskland i det 19.og 20. århundrede” (København, 2018), s. 291-310.

 

C) UPUBLICEREDE BOG- OG ARTIKELMANUSKRIPTER:

1) Den kolde krig og NATO indtil 1961 (endnu upubliceret monografi-manuskript fra 1993-94, antaget til udgivelse (i opdateret og udvidet version) i 1998 i engelsk oversættelse på Westview Press, Boulder, CO, USA, under titlen “Cement of Fear: NATO, the Soviet Union, and the Cold War Until 1961″. Ca. 325 sider).

2) Cement of Fear: The Cold War, the North Atlantic Alliance, and the Soviet Union Until 1961 (endnu uafsluttet manuskript fra 1997-98, baseret på en omfattende indholdsmæssig udvidelse og sproglig omarbejdning (herunder oversættelse) af de første kapitler af ovennævnte manus (nr. 2)), 158 sider.

3) “Reluctant Ideological Cold Warrior: Denmark and U.S./NATO’s Propaganda Warfare, 1948-1954″ (25 sider) [revideret version af paper præsenteret på den internationale historikerkonference “The Nordic Countries and the Cold War: New Evidence from Eastern and Western Archives”, juni 1998, Reykjavik, Island].

4) “The Eagle or the Bear? Danish Détente Policies in the mid-1950’s Between Deterrence and Reassurance” (18 sider) [revideret version af paper præsenteret på den internationale historikerkonference om koldkrigs-historie, “The First Détente, 1953-1958: International Conference on Cold War History”, oktober 1999, Helsinki Universitet, Finland.

 1. D) RAPPORTER:

1) Medforfatter til: “Betænkning om Revision af arkivloven”, Betænkning nr. 1404, afgivet af Kulturministeriets arbejdsgruppe om revision af arkivloven (København, august 2001), 244 sider.

2) Høringssvar til Kulturministeriet vedr. Forslag til ny arkivlov (af 29. sept. 2006), 17. okt. 2006.

 1. E) BOGANMELDELSER (i fagtidsskrifter):

1) Peter Nordendorf Olson: ‘Fredspolitisk Folkeparti’, i: Historisk Tidsskrift, bd. 87, hft. 1, 1987, s. 204-205.

2) Bent Jensen: ‘Tryk og tilpasning. Sovjetunionen og Danmark siden 2. verdenskrig’, i: Historisk Tidsskrift, bd. 88, hft. 2, 1988, s. 393-396.

3) K.-J. Hemmersam m.fl.: ‘Verden i konflikt. International Politik 1945-1987′, i: Historisk Tidsskrift, bd. 89, hft. 1, 1989, s. 217-219.

4) Erik Boel: ‘Socialdemokratiets atomvåbenpolitik 1945-88′, i: Historisk Tidsskrift, bd. 89, hft. 2, 1989, s. 472-474.

5) Tor Egil Førland: ‘Vi sier intet. Norge i COCOM 1948-53′, i:Scandinavian Journal of History, vol. 14 no. 1 (1989), s. 110-111.

6) Anna-Greta Nilsson Hoadly: ‘Atomvapnet som partiprogram. Sveriges socialdemokratiska kvinnoföörbund och frågan om svenskt atomvapen 1955-1960′, i: Scandinavian Journal of History, vol. 15, no. 3 (1990), s. 242 f.

7) Lasse Budtz: ‘Den sidste krig? Mellemøstens fremtid og Golf-krigens perspektiver’, i: International Horisont nr. 2, april 1991, s. 21.

8) Holger Villumsen: ‘Det danske socialdemokratis Europapolitik 1945-1949′, i: Historisk Tidsskrift, bd. 95, hft. 1, 1995, s. 229 f.

9) Tom Swienty (red.): ‘Danmark i Europa 1945-93′, i: Historisk Tidsskrift, bd. 96, hft. 1, 1996, s. 263f.

10) Robert Bohn & Jüürgen Elvert (Hrsg.): ‘Kriegsende im Norden. Vom heissen zum kalten Krieg’, i: Historisk Tidsskrift, bd. 96, hft. 1, 1996, s. 256f.

11) Carsten Due-Nielsen & Nikolaj Petersen (eds.): ‘Adaptation and Activism. The Foreign Policy of Denmark 1967-1993′, i: Historisk Tidsskrift, bd. 96, hft. 2, 1996, s. 265f.

12) Thorsten Borring Olesen (ed.): ‘Interdependence Versus Integration. Denmark, Scandinavia and Western Europe 1945-1960′, i: Historisk Tidsskrift, bd. 97, hft. 1, 1997, s. 230-232.

13) Eric Hobsbawm: ‘Nations and Nationalism Since 1780: Programme, Myth, Reality’, i: Argument nr. 11, 1994, s. 19-21.

14) SNUs Formandskab: ‘Overvejelser vedrørende FN-pagtens kapitel VII’, i: Argument nr. 1, april 1992, s. 22 f.

15) Bent Jensen: ‘Bjørnen og haren. Sovjetunionen og Danmark 1945-1965′, i: Arbejderhistorie, 2001/2, ss. 74-80.

16) “Refleks(ion)er fra den kolde krig”, tredobbelt boganmeld., Arbejderhistorie (SFAH), 2003/1, ss. 48-51.

17) Kjetil Skogrand: ‘Alliert i krig og fred. Norsk forsvarshistorie, bind 4, 1940-1970′ i: Historisk Tidsskrift (Norsk), bd. 84 no. 2, 2005, ss. 364-367.

18) DIIS: Danmark under den kolde krig: Den sikkerhedspolitiske situation 1945.1991′, bd. 1-4, Kbh. 2005, i: Arbejderhistorie 2006/1, ss. 86-93.

19) Peter Frederiksen: ‘Jutlandia. Danmark i Korea-krigen': ‘Den kolde krig fortalt i dækshøjde’, i: www.historie-nu.dk, januar 2007.

20) Gunnar Skogmar: ‘The United States and the Nuclear Dimension of European Integration’, i: Historisk Tidsskrift, bd. 107, hft. 1, 2007, s. 324 f .

21) Kasper Elbjørn & David Gress (red.): ’20 begivenheder, der skabte Danmark’, i: 1066. Tidsskrift for Historie, nr. 3/2007, ss. 37-39.

22) Wilson D. Miscamble: ‘From Roosevelt to Truman. Potsdam, Hiroshima, and the Cold War’, i: Nyt fra Historien (Jysk Selskab for Historie), Efterår 2007, s. 51-52.

23) Jørgen Bonde Jensen: ‘Politiken og krigspolitikken’, i: KRITIK nr. 188, Juni 2008 (Gyldendal), ss. 123-127.

24) Niels Erik Rosenfeldt: ‘The ‘Special’ World: Stalin’s power apparatus and the Soviet system’s secret structures of communication’, vol. I-II, i: Nordisk Øst-Forum (Oslo), vol. 23, nr. 3/2009, ss. 291-294.

25) Sari Autio-Sarasmo & Brendan Humphrey (eds.): “Winter Kept Us Warm. Cold War Interactions Reconsidered”, i: Nordisk Øst-Forum (Oslo), Vol. 25, Nr. 3, 2011, s. 281-284.

26) Henrik G. Bastiansen & Rolf Werenskjold (eds.): “The Nordic Media and the Cold War”, i: Norsk Medietidsskrift, nr. 1/2016.

27) Henrik G. Bastiansen & Rolf Werenskjold (eds.): “The Nordic Media and the Cold War”, i: Journal of Cold War Studies, Vol. 18/3, Summer 2016, s. 200-201.

 

 1. F) KORTERE BOGANMELDELSER (i fagtidsskrifter):

1) Anders Berge: ‘Det kalla kriget i Tidens spegel. En socialdemokratisk bild av hoten mot frihet och fred 1945-1962′, i: Scandinavian Journal of History, vol. 17, no. 1 (1992), s. 84.

2) C. Due-Nielsen, J.-P. Noack, Nikolaj Petersen (red.): ‘Danmark, Norden og NATO 1948-1962′, i: Scandinavian Journal of History, vol. 17, no. 1 (1992), s. 85.

3) Robert Rinehart (ed.): ‘Finland and the United States. Diplomatic Relations Through Seventy Years’, i: Scandinavian Journal of History,vol. 19, no. 2 (1994), s. 185.

4) Karl Molin: ‘Omstridd neutralitet. Experternas kritik av svensk utrikespolitik 1948-1950′, i: Scandinavian Journal of History, vol. 19, no. 2 (1994), s. 185 f.

5) Anders Berge: ‘Flyktingpolitik i stormakts skugga. Sverige och de sovjetryska flyktingarna under andre världskriget’, i: Scandinavian Journal of History, vol. 19, no. 2 (1994), s. 186.

6) Carsten Due-Nielsen & Nikolaj Petersen (eds.): ‘Adaptation and Activism. The Foreign Policy of Denmark 1967-1993′, i: Scandinavian Journal of History, vol. 21, no. 3 (1996), s. 252.

7) Martin Hööffken: ‘Die “Kieler Erkläärung” vom 26. September 1949 und die “Bonn-Kopenhagener Erkläärungen” vom 29. Määrz 1955 im Spiegel deutscher und däänischer Zeitungen’, i: Scandinavian Journal of History, vol. 21, no. 3 (1996), s. 253f.

8) Bruce Olav Solheim: ‘The Nordic Nexus. A Lesson in Peaceful Security’, i: Scandinavian Journal of History, vol. 21, no. 4 (1996), s. 345f.

9) Thorsten Borring Olesen (ed.): ‘Interdependence Versus Integration. Denmark, Scandinavia and Western Europe 1945-1960′, Scandinavian Journal of History, vol. 22, no. 3 (1997), s. 223.

10) Svein Olav Hansen: ‘Drømmen om Norden. Den norske Foreningen Norden og det nordiske samarbeidet 1919-1994′, i: Scandinavian Journal of History, vol. 22, no. 2 (1997), s. 121f.

11) Geir Ulfstein: ‘The Svalbard Treaty: From Terra Nullius to Norwegian Sovereignty’, i: Scandinavian Journal of History, vol. 22, no. 3 (1997), s. 224.

 1. G) ØVRIGE STØRRE, UPUBLICEREDE MANUSKRIPTER m.v.:

1) “NATO and Cold War Orthodoxy, 1949-1961: A Heretical Danish Perspective” (31 sider).

2) “‘Gateway to Annihilation’ – or to the Brink? The 1954 Decision to Nuclearize NATO’s Defense: Allies “On the Hook” (37 sider, 1995).

3) “Den evige dansker. En dokumentarfilm om Danmark under den kolde krig i 1950erne”. (1994, 12 sider). Udkast til tekst til TV-dokumentarprogram(mer).

4) “Kold krig og Europa-dilemma: Synopsis for bind 5″ (maj 2000, 29 sider, sammen med Thorsten Borring Olesen) (under projektet “Dansk Udenrigspolitisk Historie”).

5) “Dansk Samling mellem kontinuitet og brud” (opposition ex auditorio ved Henrik Lundbaks disputatsforsvar, 5 sider, maj 2001).

6) “European and Transatlantic Strategies in the Late Cold War Period (c. 1965-1985) to Overcome the East-West Division of Europe”, oplæg (marts 2007) til international forskerkonference, “Copenhagen Cold War Conference 2007″ (30. nov. – 1. dec.).

7) ‘”En konflikt, som vi bør holde os længst muligt fra”. Danmark, NATO og krigene i Indokina. Del I: 1949-1954′ (kapitelmanuskript, 20 sider (2010)).

8) “Politik og magt, 1950/60-2010″ (kapitelmanuskript, 17 sider (2011), til projektet “Saxos Danmarkshistorie”).

 1. H) KOMPENDIER:

1) “Tekster og kilder til dansk udenrigs- og sikkerhedspolitik 1945-2005″. Efterår 2006 og 2007. 315 sider.

2) “Tekster og kilder til USA, SOVJET OG DEN GLOBALE KOLDE KRIG, 1945-1991 – Nye tolkninger og tilgange”. Efterår 2008. 352 sider.

3) “Tekster og kilder til dansk og nordisk udenrigspolitik i Den Kolde Krigs belysning 1945-1990″ (sm m. Iben Bjørnsson). Efterår 2011. 408 sider.

4) “USA og Europa efter 1945. Transatlantiske relationer under og efter Den Kolde Krig: Politisk-kulturelle, økonomiske og militære aspekter”. Efterår 2012. 362 sider.

5) “Historisk samfundsanalyse og videnskabsteori”, bd. 1-2 (sm. m. Søren Rud m.fl.). Efterår 2014. 660 sider.

Formidling: Kronikker, større artikler og interviews i aviser og tidsskrifter

 1. FORMIDLING: KRONIKKER, STØRRE ARTIKLER OG INTERVIEWS I AVISER OG TIDSSKRIFTER:

1) “Hedtoft gav Socialdemokratiet synet på NATO”, Politiken, 29. maj 1987.

2) “Kan USA afvikle imperiet med ynde” (temaartikel fra USA om historikerseminar om USAs udenrigspolitik), Information, 19.-20. marts 1988.

3) “Svært at få adgang til arkiverne”, Berlingske Tidende, 20. januar 1990.

4) “Koreakrigen og den kolde krig – 40 år efter” (kronik), Information, 30. juni 1990.

5) “Information og Irak-Kuwait-krisen”, Information, 14. august 1990.

6) “Golf-krisens første offer: den kritiske journalistik”, Information, 30. august 1990.

7) “FN-krig?”, Information, 26. november 1990.

8) “FN-pagtens ordlyd er overtrådt”, Information, 14. februar 1991.

9) “Anti-diplomatiets sejr”, Weekendavisen, 15. februar 1991.

10) “Golf-krigens første dage var afgørende”, Information, 13. marts 1991.

11) “Myter eller dokumentation?”, Information, 13. april 1991.

12) “I den golde polemiks tegn, Information, 10. maj 1991.

13) “Mangelfuld omtale af Woodwards bog”, Information, 26. juni 1991.

14) “Saglig debat umulig”, Information, 10. juli 1991.

15) “Varme fodnoter i en kold krig” (interview), Ekstra Bladet, 19. februar 1995.

16) “Den kolde krigs arv” (kronik), Information, 10. marts 1995.

17) “Fejllæsning”, Politiken, 12. marts 1995.

18) “Urimeligt lys”, Politiken, 2. april 1995.

19) “Den kolde krigs valg”, Information, 6. april 1995.

20) “Anmelderklemme”, Weekendavisen, 28. april – 4. maj 1995.

21) “Sikkerhedspolitik som under den kolde krig”, Information, 11. maj 1995.

22) “Frygtens cement II”, Weekendavisen, 24. maj – 1. juni 1995.

23) “Bekvemmeligheds-hemmelighed?”, Weekendavisen, 2. – 8. juni 1995.

24) “Spillet med det grønlandske trumfkort” (interview), Information, 6. juli 1995.

25) “Fra Tirstrup til Thule” (kronik), Politiken, 11. juli 1995.

26) “Tirstrup-imit Thule-mut”, Atuagagdliutit (Grønlandsposten), 18. juli 1995.

27) “Fri adgang til danske arkiver”, Berlingske Tidende, 13. juli 1995.

28) “Historiske fortrængninger”, Weekendavisen, 28. juli-3. august 1995.

29) “Diskvalificeret”, Weekendavisen, 10.-17. august 1995.

30) “Alle skal have alt at vide”, Politiken, 18. august 1995.

31) “Nyere tid er lukket land” (interview), Magisterbladet, nr.16/1995.

32) “Nok se – ikke bringe” (interview), Journalisten, 11. oktober 1995.

33) “Tillid er godt – kontrol er bedre”, Information, 1. november 1996.

34) “Vrøvl og vås i Thule-sagen”, Politiken, 5. november 1996.

35) “Drop koldkrigsretorikken og indrøm jeres mistanke”, Berlingske Tidende, 22. januar 1997.

36) “Atomvåbnene er ikke det mest interessante”, Det fri Aktuelt, 23. januar 1997.

37) “Ingen grund til at undskylde Sovjet”, Information, 28. januar 1997.

38) “Føroyar lidur íí loyniligari atomætlan”, Føringurin, 20.-21. februar 1997.

39) “Koldkrigs-mytologi”, Berlingske Tidende, 9. marts 1997.

40) “Thule – en sag” (boganmeldelse), Information, 10. november 1997.

41) “Thule og den kollektive fortrængning”, Information, 22.-23. november 1997.

42) “Ønskes: nuancer i bakspejlet”, Weekendavisen, 30. januar-5. februar 1998.

43) “Bombardéér Irak – med mad og medicin”, Information, 14.-15. februar 1998.

44) “Sort-hvid argumentation”, Weekendavisen, 20.-26. februar 1998.

45) “Annan viser vej”, Berlingske Tidende, 25. februar 1998.

46) “Kennans klarsyn”, Berlingske Tidende, 10. marts 1998.

47) “Går det bedre?”, Berlingske Tidende, 23. marts 1998.

48) “Italiens krise”, Berlingske Tidende, 18. april 1998.

49) “For USAs fødder” (featureartikel), Information, 23.-24. maj 1998.

50) “Koloniarv og koldkrigsdinosaurer”, Berlingske Tidende, 26. maj 1998.

51) “USAs verdensrolle”, Berlingske Tidende, 20. august 1998.

52) “Missiler mod terror?”, Berlingske Tidende, 22. august 1998.

53) “Reform-katastrofe”, Berlingske Tidende, 10. september 1998.

54) “Vend stenene!”, Berlingske Tidende, 30. september 1998.

55) “NATOs halehæng”, Berlingske Tidende, 15. oktober 1998.

56) “Genkendelsens glæde – nostalgisk ligegyldighed” (boganmeldelse), Information, 16. oktober 1998.

57) “Slip historikerne løs på PET og FE”, Information, 26. oktober 1998.

58) “Høyere debatniveau, tak!”, Berlingske Tidende, 8. november 1998.

59) “At se med éét øje ad gangen” (boganmeldelse), Information, 13. november 1998.

60) “Menneskejagt”, Berlingske Tidende, 17. november 1998.

61) “Ligene i lasten” (kronik), Jyllands-Posten, 23. november 1998.

62) “Få Irak ud af rollen som international paria”, Information, 30. december 1998.

63) “Forresten… hvad blev der egentlig af fredsbevægelsen?”, Information, 9. marts 1999.

64) “Et pinefuldt åbent sår” (boganmeldelse), Information, 11. marts 1999.

65) “Kortsynet krigseventyr”, Information, 26. marts 1999.

66) “Når historien bliver ‘breaking news'” (interview), HIST. Tidsskrift for historiestuderende, nr. 18, april 1999, ss. 4-9.

67) “Når virkeligheden kun er sort og hvid”, Berlingske Tidende, 6. april 1999.

68) “For et dansk initiativ i NATO”, Information, 8. april 1999.

69) “Danmark og NATO i 50 år: Fra tilpasning til aktivisme”, Jyllands-Posten, 11. april 1999.

70) “Den kolde krigs ekkolyd” (sm.m. Kirsten Bruun m.fl.), Politiken, 18. april 1999.

71) “At slukke brand med benzin” (kronik), Information, 8.-9. maj 1999.

72) “NATO-krigens seks myter”, Information, 4. juni 1999.

73) “Puslingelandet, der vågnede?” (kronik), Kristeligt Dagblad, 19. juni 1999.

74) “Hån mod krigskritikerne”, Berlingske Tidende, 8. juli 1999.

75) “Talende tavshed om ny Thule-sag”, Information, 12.-13. august 2000.

76) “Zwei Jahre nach dem Kosovo-Kriege” (interview), Zeit-Fragen (Züürich) 10/2001, März 2001.

77) “Záákulisie vojny, propagandisticke lzi a stratéégie USA: Spojene staty chceli vtiahnut europu do vojny” (interview), ZMENA 14/2001, 3.-9. april 2001.

78) “Den kolde krigs frygt” (boganmeldelse), Information, 21.-22. april

2001.

79) “Vi er alt for loyale” (interview om Afghanistan-krigen), Politiken, 1. december 2001.

80) “Det amerikanske århundrede”, kronik, Universitetsavisen, nr. 5/2002.

81) “Skuffende arkivlov” (med Anette Warring), Politiken, 30. april 2002.

82) “Retten til viden” (med Anette Warring), Informations kronik, 6. maj 2002.

83) “Den hemmelige danmarkshistorie” (interview), Information, 24. maj 2002.

84) “Embedsmændenes arkivlov” (interview), Magisterbladet, nr. 10/2002.

85) “Uliberal arkivlov” (interview), ForskerForum, nr. 156, juni 2002.

86) “Uigennemtænkt arkivudspil”, Politiken, 4. juni 2002.

87) “Saddam og historiens kendsgerninger”, Informations kronik, 28.-29. september 2002.

88) “Intellektuelle har et særligt ansvar”, Universitetsavisen (KU), 31.oktober 2002.

89) “Lige arkivadgang – uden ankenævn”, kommentar i Politiken, 28. januar 2003.

90) “Bomb Irak – med mad og medicin”, interview i Politiken, 11. februar 2003.

91) “Præventiv krig – eller fred med fredelige midler”, Informations kronik, 13. februar 2003.

92) “På vej mod evig krigsførelse”, 6. marts 2003.

93) “Ekspert kritiserer krigsnotat”, interview med Politiken, 19. marts 2003.

94) “Actionmand eller frelser?”, interview med Politiken, 23. marts 2003.

95) “Krigens ulidelige lethed”, Informations kronik, 12. april 2003.

96) “Musikalsk kulturtab”, kommentar i Politiken, 6. juni 2003.

97) “Småstat med mission”, interview i Information, 24. november 2003.

98) “Den dystre lærdom om Irak”, kommentar i Politiken, 10. februar 2004.

99) “Bush’s sikkerhedsdoktrin: kontinuitet og brud”, i: International Horisont nr. 3 / september 2004, s. 4-5 og 16-17.

100) “Nævn endelig ikke udenrigspolitikken”, Informations kronik, 5. februar 2005.

101) “Set gennem uanstændige briller”, kommentar i Berlingske Tidende, 18. maj 2005.

102) “Suverænitet på spil – arven fra Anden Verdenskrig”, Jyllands-Postens kronik, 25. juni 2005 (sammen med Thorsten Borring Olesen).

103) “I blokopdelingens tegn”, Politikens kronik, 27. juni 2005 (sammen med Thorsten Borring Olesen).

104) “Konklusioner med forbehold”, interview i Jyllands-Posten, 11. juli 2005.

105) “Risikoen for atomkrig kan vokse”, interview i Information, 5. august 2005.

106) “Adgang til kildearkiv en alvorlig stopklods”, interview i Grønlandsposten, 3. november 2005.

107) “Ankermand i krisetid”, Politikens kronik, 18. januar 2006.

108) “Kendskab indefra kan være en fordel”, interview i Berlingske Tidende, 21. januar 2006.

109) “Aktivisme – eller tilpasning til USA”, analyse i Information, 9. juni 2006.

110) “Aktivisme – eller tilpasning”, Politikens kronik, 24. september 2006.

111) “NATO er ude i en ‘mission impossible’”, analyse i Politiken, 25. oktober 2006.

112) “Historien gentages, hvis den glemmes”, analyse i Politiken, 11. november 2006.

113) ”Blændværk. Afghanistan er ikke den ’gode krig’”, analyse i Politiken, 7. januar 2007.

114) ”’Pervers’ koldkrigsjournalistik”, kommentar i Information, 24. januar 2007.

115) ”Var McNamara sovjet-agent?”, kommentar i Jyllands-Posten, 15. februar 2007

116) ”Endnu et moralsk lavpunkt i koldkrigsdebatten”, kommentar i Politiken, 20. februar 2007

117) “Marxisme”, Weekendavisen, 11. maj 2007.

118) “Virkelighedstjek i Afghanistan”, Politikens kronik, 1. juni 2007.

119) “Regeringen bør lave et virkelighedstjek af Afghanistan”, kommentar i Politiken, 5. juni 2007.

120) “Vi har vænnet os til krig”, dobbeltinterview (sm. m. Ole Wæver) i Politiken, 29. juli 2007.

121) “Væltede diktatorer – historisk set”, kommentar i Politiken, 12. august 2007.

122) Interview til bogen “Vejen til Irak. Hvorfor gik Danmark i krig?”, af Martin Kaae og Jesper Nissen (Gads Forlag, 2008).

123) “Forhandlinger med Taleban?”, Politikens kronik, 23. oktober 2008.

124) “Alternativer i Afghanistan”, Politikens kronik, 12. marts 2009 (sm. m. J. Boye Nielsen, E. Dessau, G. Olesen).

125) “Historikere: Fogh erobrer debatten”, interview i Politiken, 12. maj 2009.

126) “Historisk forsvarsforlig uden debat”, kommentar i Politiken, 19. juni 2009 (sm. m. Troels Toftkær).

127) “Der er alternativer til militarisme i Afghanistan”, kronik i Information, 7. juli 2009.

128) “PETs dobbeltspil under Den kolde Krig “, anmeldelse af PET-kommissionsberetningen (bind 2), i Information, 18.-19. juli 2009.

129) “Historiker forsvarer udskældt PET-beretning”, interview i Universitetsavisen (KU) nr. 10, 10. september 2009.

130) “Alternativet til en optrappet krig”, kronik i Politiken, 29. december 2009 (sm. m. Gunnar Olesen).

131) “Obamas tunge arv”, kronik i Jyllands-Posten, 15. januar 2010.

132) “Når (TV-)medierne går i krig”, blogindlæg, www.riko.nu, 21. februar 2010.

133) “Medierne og Marjah: Vind eller spind”, blogindlæg, www.riko.nu, 15. marts 2010.

134) “Krigsdækning. Danske medier er for ukritiske”, Analyse, i Politiken, 23. marts 2010.

135) “Militariseringen af den danske udenrigspolitik ved vejs ende?”, kommentar i Politiken, 25. april 2010.

136) “Red NATO – forhandl med Taleban nu”, kronik i Information, 18. maj 2010.

137) “Er selvbedraget om Afghanistan under afvikling?”, kronik i Information, 7. august 2010.

138) “Tilbyd våbenhville og se, hvad der sker”, interview i Information, 24. august 2010.

139) “Journalistisk debat-terror”, kommentar i Information, 27. august 2010.

140) “Om brug af PET-kilder”, debatindlæg i Jyllands-Posten, 31. august 2010.

141) “Afghanistan: Sådan kvæles en nuanceret debat”, kommentar i Weekendavisen, 3. september 2010.

142) “Et besynderligt univers”, debatindlæg i Jyllands-Posten, 9. september 2010.

143) “Konspirationstænkning”, kommentar i Jyllands-Posten, 16. september 2010.

144) “Alternative udveje i Afghanistan”, kronik, afvist af Informations redaktion, i stedet lagt på www.riko.nu, 19. januar 2011.

145) “Da Poul Villaume fik sin lyse idé”, Universitetsavisen (Københavns Universitet): http://universitetsavisen.dk/videnskab/da-poul-villaume-fik-sin-lyse-ide, 25. januar 2011.

146) “Amerikansk fhv. marinesoldat og diplomat i Afghanistan: ‘USAs diplomati er brudt sammen'”, lagt på www.riko.nu 7. marts 2011.

147) “Krisen i Libyen: Brug for våbenhvile og forhandlinger NU” (m. Jørn Boye Nielsen), lagt på www.riko.nu 17. marts 2011.

148) “Og igen jubler danskerne”, interview i Information, 26. marts 2011.

149) “Fakta om min fortid”, ‘dagens brev’ i Berlingske, 20. april 2011.

150) “Koldkrigs”, læserindlæg i Weekendavisen, 29. april 2011.

151) “At klappe med én eller to hænder”, kronik i Berlingske (sm. m. J. Lauridsen, R. Mariager & T. B. Olesen), 4. maj 2011.

152) “Poul Villaume – ekspert eller kommentator?”, interview i www.universitetsavisen.dk, 20. juni 2011.

153) “Politisk skævvredet kan du selv være”, kommentar i Weekendavisen, 24. juni 2011 (sm. m. T.B. Olesen, R. Mariager, J.T. Lauridsen).

154) “Leksikonkritik da capo”, kommentar i Jyllands-Posten, 5. juli 2011 (sm. m. T.B. Olesen, R. Mariager, J.T. Lauridsen).

155) “Glem konfrontation med Iran”, analyse i Politiken, 17. november 2011 (sm. m. J. Boye Nielsen og G. Olesen).

156) “Historiker: Breivik bliver en fodnote i næste generations historiebøger”, interview (v. Emma Oehlenschläger) med www.politiken.dk, 17. april 2012.

157) “Danmarks rolle er som diplomatisk stifinder”, kronik i Politiken, 22. juni 2012.

158) “Løsning i Syrien kræver iransk medvirken”, kommentar i Politiken, 6. juli 2012 (sm. m. Jørn Boye Nielsen og Søren Schmidt).

159) “Ingen lette løsninger på PET-adgang”, debatindlæg i Jyllands-Posten, 2. oktober 2012.

160) “Cubakrisen 50 år efter: Den Kolde Krig flytter fra Berlin til Hanoi eller Maputo”, interview v. Ulrik Dahlin), Information, 29. oktober 2012.

161) “Cubakrisens lille myte”, indlæg i Politiken, 12. november 2012.

162) “Pressen lod Fogh få alt for let spil”, interview i Kristeligt Dagblad, 25. januar 2013.

163) “Da den kolde krig blev varm” (om Koreakrigen), interview i Kristeligt Dagblad, 24. juni 2013.

164) “Erfaringerne fra 12 års krig i Afghanistan”, kronik i Politiken, 24. juli 2013.

165) “Verdens vigtigste opkald” (om den ‘varme linje’ ml. supermagterne under Den Kolde Krig), interview i Frederiksborg Amts Avis, 29. august 2013.

166) “Diplomatiet har fejlet fælt” (om den syriske borgerkrig), analyse i Politiken, 5. september 2013.

167) “Fredspris risikerer igen at ende i ballade”, interview i Politiken, 11. oktober 2013.

168) “Koldkrigsforsker: KGB-dom kan få store konsekvenser”, interview til www.dr.nyheder, 25. oktober 2013.

169) “Er tiden omsider til løsninger uden våben?”, bidrag med interview til Information, 26.-27. oktober 2013.

170) “Da Goliat greb ind i Grenada”, bidrag med interview til Jyllands-Posten, 27. oktober 2013.

171) “Undskyldning for slaveri deler historikere” og “Skal stater undskylde fortidens overgreb?”, bidrag med interviews til Kristeligt Dagblad, 18. november 2013.

172) “Da politikerne fejllæste folket” og “Vælgerne fortrød deres skred i 1973″, bidrag med interviews til Kristeligt Dagblad og www.Kristeligt-Dagblad.dk, 3. december 2013.

173) “PET-ledelsen gjorde sit arbejde ordentligt”, kommentar i Politiken, 1. januar 2014.

174) “Den kolde krig – en konflikt med kun én part?”, kommentar i Weekendavisen (om Bent Jensens “Ulve, får og vogtere”), 7. marts 2014.

175) “Metafysik og kilderespekt”, debat-gensvar i Weekendsavisen, 21. marts 2014.

176) “Inddrag Rusland i løsningen af Ukraines krise”, kronik i Politiken, 28. maj 2014 (sm. m. Jens Jørgen Nielsen og Jørn Boye Nielsen).

177) “Oprustning kan udløse ny kold krig”, bidrag med interview til artikel om NATO-topmøde, Jyllands-Posten, 4. september 2014.

178) “Har endret NATO-sjefens rolle”, bidrag med interview om Anders Fogh Rasmussen, Dagsavisen (Oslo), 5. september 2014.

179) “Hvor tæt var det på?” og “Den røde hær i alarmberedskab”, interview om NATOs 1983-øvelse “Able Archer”, Fyns Amts Avis, 14. september 2014.

180) “Mangel på kritisk selvrefleksion i Ukraine-krisen”, kronik i Politiken, 15. september 2014.

181) “Den kolde krig findes kun i vores hoveder”, interview i Information, 3. november 2014.

182) ”Hed debat om den kolde krig”, interview til annoncetillæg ”Historiske Dage 2015: Kom og mød historien”, Øksnehallen 14.-15. marts 2015.

183) Podcast-samtale om filmen ”Idealisten”, med prof. Ulrik Langen, Saxo-Instituttet/Humanistisk Fakuletet, KUA, april 2015: http://hum.ku.dk/faknyt/2015/april/bag_om_filmen_idealisten/

184) “‘Idealisten’ fortegner danmarkshistorien”, kronik i Politiken, 23. april 2015.

185) “Luk Rusland ind i sikkerhedspolitikken”, kronik i Politiken, 1. august 2015.

186) “Udiplomatisk polemik om Rusland”, kommentar i Politiken, 9. september 2015.

187) “Flyindkøb bekræfter dansk villighed til nye ‘Afghanistan-eventyr'”, interview på www.riko.nu, 30. september 2015.

188) “Se på Rusland igen”, analyse i RÆSON 24 (4/2015), s. 55-59 (10. dec. 2015).

189) “Islamisk Stat i Syrien og Irak må falde på deres eget sværd”, www.raeson.dk, 25. marts 2016.

190) “Den blinde plet i Taksøe-rapporten”, www.riko.nu, 3. maj 2016.

191) “Joint Strike Fighter er et meget offensivt valg”, interview i Information, 17. maj 2016.

192) “Tvivlsomt om atombomben sparede liv”, interview i Politiken, 27. maj 2016.

193) “Tidslinje: Her er Danmarks mest markante jagerfly gennem 100 år”, interview til dr.dk/kultur, 11. juni 2016.

194) “Afghanistan-rapport bekræfter kritikerne af NATOs indsats”, interview til www.riko.nu, 14. juni 2016.

195) “Bliver krigsforskerne et politisk værktøj?”, interview i Politiken, 10. september 2016.

196) “Er vi på vej til en ny kold krig?”, interview til dr.dk/kultur, september 2016.

197) “10 historikere vurderer: Er en Tredje Verdenskrig lige om hjørnet?”, interview til dr.dk/kultur, 17. november 2016.

198) “Delte du også denne vanvittige teori – så skal du læse her”, interview til www.ekstrabladet.dk, 26. november 2016.

199) “Eksperter: Angrebet på Pearl Harbor forvandlede USA til en supermagt”, interview til dr.dk/kultur, 7. december 2016.

200) “3. verdenskrig er allerede begyndt”, interview til www.ekstrabladet.dk, 28. december 2016.

201) “Historikere: 2016 blev et skæbneår”, interview til www.dr.dk/kultur, 29. december 2016.

202) “Vesten tager fejl af Rusland”, analyse i tidsskriftet RÆSON nr. 30, 2/17, Sommer 2017, ss. 34-39.

203) “Sådan skaber vi afspænding i Østersøregionen”, kronik i Politiken, 9. oktober 2017 (sm. m. J. Boye Nielsen, S. Riishøj og C. Stubbe Østergaard).

204)   “Ny lov på vej i Polen vil gøre det strafbart at kalde koncentrationslejre polske”, interview med www.dr.dk, 31. januar 2018:

https://www.dr.dk/nyheder/udland/ny-lov-paa-vej-i-polen-vil-goere-det-strafbart-kalde-koncentrationslejre-polske

205) “Svensk mobilisering – nordisk afspænding”, kommentar på www.riko.nu, sm. m. Søren Riishøj og Jørn Boye Nielsen, 7. februar 2018:

http://riko.nu/2018/02/07/svensk-mobilisering-eller-nordisk-afspaending/

206) Interview om forholdet mellem NATO og Rusland i historisk perspektiv. Dagbladet BT, 16. marts 2018.

207) “I 24 år har Vesten forfulgt en forkert politik over for Rusland. Er det på tide at tænke nyt?”, analyse i tidsskriftet RÆSON, Forår 2018, s. 38-44 (sm. m. J. Boye Nielsen, S. Riishøj og C. Stubbe Østergaard).

208) “Verden efter Helsinki: Dialogen mellem Trump og Putin kan stabilisere den vestlige orden”, analyse på www.raeson.dk, 17. juli 2018: http://raeson.dk/2018/poul-villaume-om-verden-efter-helsinki-dialogen-mellem-trump-og-putin-kan-stabilisere-den-vestlige-orden/

209) “Den svære Rusland-politik”, kommentar (sm. m. Søren Riishøj), Berlingske, 30. august 2018.

 

 

 

Medvirken i Større Radio- og TV-Programmer

III. MEDVIRKEN I STØRRE RADIO- OG TV-PROGRAMMER (studieinterviews):

(kortere interviews i radioaviser og TV-nyheder er ikke medtaget)

.1) “Ugerevyen”, (v. Georg Metz), DRs P1, 17. oktober 1987: Om Danmark, NATO og den kolde krig.

2) Debatprogram, DRs P1, 17. januar 1990: Om arkivadgangsproblemer.

3) Debatprogram, DR-TV, 9. april 1990: Om arkivadgangsproblemer.

4) Interviewprogram (v. Klavs Birkholm), DRs P1, 24. juli 1994: Om dansk sikkerhedspolitik i den tidlige kolde krig.

5) “Koplevs krydsfelt”, DRs P1, 30. marts 1995: Om den tidlige ideologiske koldkrig, CIA og de danske medier.

6) “Ugerevyen”, (v. Peter Thygesen), DRs P1, 5. august 1995: Om Gar Alperowitz’ nye bog om

Hiroshima-bomben.

7) “Brevet fra Hansen” (montage v. Kurt Strand), DRs P1, 22. september 1996: Om Thule-sagen.

8) “Konfrontation” (v. Claus Hagen Petersen), TV2, 26. januar 1997: Om hvidbogen om Grønland under den kolde krig.

9) Debatprogram, (v. Birgitte Rahbek), DRs P1, 24. februar 1998: Om baggrunden for Irak-USA-konfrontationen.

10) “Kvart i ni” (v. Vagn Jensen), DRs P1, 6., 7., 8. april 1998: Om Statsradiofonien, koldkrigspropaganda og CIA.

11) “Kvart i ni” (v. Vagn Jensen), DRs P1, 4. december 1998: Om Påskekrisen 1948.

12) “Synsfeltet” (v. Birgitte Rahbek), DRs P1, 10. februar 1999: Om FNs sanktionspolitik imod

Irak.

13) “Mediehavet” (v. Mette Starck), DRs P1, 16. februar 1999: Om pressen/medierne og den

kolde krig.

14) “Må jeg be’ om en forklaring”, DRs P1, 23. april 1999: Om en historisk undersøgelse af efterretningstjenesterne under den kolde krig.

15) “Deadline” (v. Connie Hedegaard), DR2, 30. oktober 1998: Om arkivadgang og den kolde krig.

16) “Deadline” (v. Connie Hedegaard), DR2, 26. marts 1999: Om Kosovokrigens udbrud og baggrund

17) “The Cold War”, DR2, 25. april 1999: Om et afsnit i CNNs koldkrigs-serie.

18) “Udefra” (v. Tyge Petersen), DR2, 11. maj 1999: Om FNs sanktionspolitik over for Irak.

19) Om underskriftappel mod Irak-krig (v. Martin Krasnik), “Deadline”, DR2-TV, 17. oktober 2002.

20) Om underskriftsappel imod irak-krig, Debatprogrammet “Poul Friis”,DR’s P1, 3. december 2002.

21) Dobbeltinterview (med Bent Jensen) (v. Frank Esmann) om “Stalinismens fascination”, Temaaften i DR2-TV, 6. marts 2003.

22) “Agenda” (v,. Klavs Birkholm), Rundbordsdiskussion om “Menneskerettigheder og folkeret”, DR’s P1, 20. april 2003.

23) Dobbeltinterview (med Bent Jensen), (v. Leif Davidsen), DR’s P1, “Den Kolde Krig og Danmark”, 1:4 og 2:4, september 2003.

24) “Et øjeblik” (om Eisenhower) (v. Thomas Hougaard), DR’s P1, september 2003.

25) “Et øjeblik” (om Allen Dulles) (v. Thomas Hougaard), DR’s P1, september 2003.

26) “Samfundstanker” (v. Ove Gibskov), DR’s P1, 16. maj 2004.

27) “P1 Eftermiddag” (v. Anita Seiffert); om dansk udenrigspol.’s historie, DR’ P1, 29. november 2004.

28) “Danmarks hemmelige atomforsvar”, DR2-TV, 5. december 2004.

29) “Agenda” (v. Thomas Hougaard), DR’s P1, om “I blokopdelingens tegn”, 16. juli 2005.

29) “P1 Morgen”, om 60-året for Hiroshima/Nagasaki, DR’s P1, 5. august 2005.

30) “Europa lige nu”, (v. Jan Jacob Floryian) om “I blokopdelingens tegn”, DR’s P1, 7. august 2005.

31) “Ugen på spidsen” (v. Claus Hagen Petersen), om “I blokopdelingens tegn”, DR’s P1, 12. august 2005.

32) ”Kold krig” (v. Mads Baastrup), om bl.a. ’DIIS-rapporten’ ”Danmark under den kolde krig”, DR2-TV,  29. januar 2006.

33) “Dilemmaer i dansk udenrigspolitiks historie” (v. Christoffer Emil Bruun): Stationering af fremmede NATO-styrker på dansk jord i fredstid? (1951-54), DR’s P1, 21. maj 2007 (genudsendt i december 2008).

34) “Danmark i krig (Iran og Afghanistan)”, TV2 News, 29. juli 2007.

35) “50-året for opsendelsen af Sputnik”, TV2 Radio, 6. oktober 2007.

36) “Orientering” (v. Tage Baumann): om “Copenhagen Cold War Conference 2007″, DR’s P1, 3. december 2007.

37) “Deadline” (v. Anja Bo): om evt. uvildig undersøgelse af CIA’s hemmelige flyvninger i dansk luftrum, DR2-TV, 6. februar 2008.

38) “Orientering” (v. Karen Hjulmand): om “Danske statsministre og USA”, DR’s P1, 3. marts 2008.

39) TV2 News: “Militærparade på Den Røde Plads i Moskva igen efter 18 år: Ny kold krig?”, 8. maj 2008.

40) “Orientering” (v. Tage Baumann): Om Horsfjärden ubåds-incidenten i 1982 og revision af historieskrivningen om den kolde krig, DR’s P1, 20. maj 2008.

41) TV2 News: Om ‘Rådet for International Konfliktløsning’ (RIKO), 17. marts 2009.

42) “Orientering” (v. Tage Baumann): Om Forsvarskommissionsberetningen 2009 og ‘Rådet for International Konfliktløsning’, DR’s P1, 26. marts 2009.

43) TV-Avisen (v. Mette Walsted Vestergaard): Om mediedækningen af Afghanistan-krigen, 9. januar 2010.

44) DR2 Udland (v. Helen Hajjaj): Om London-konferencen om Afghanistan, 28. januar 2010.

45) “Mennesker og medier” (v. Lasse Jensen): Når TV går i krig, DRs P1, 26. februar 2010.

46) “Presselogen”, TV2 News (v. Mark Stokholm): “Mediedækningen af Afghanistan-krigen” , 28. marts 2010.

47) DRs P1 Morgen (v. Søren Rosenørn): Debat (m. Claes Kastholm-Hansen) om dansk udenrigspolitik i lys af samarbejdspolitikken under besættelsen, 9. april 2010.

48) P1 Debat (v. Christian Schou): Debat om militær sejr over eller forhandlinger med Taleban i Afghanistan, 3. juni 2010.

49) “Radioklassikeren”, DR P1 (v. Sarah von Essen): Om det dansk-amerikanske forhold siden 1945, 4. juli 2010.

50) TV2 News (v. Janni Pedersen): Om situationen i Afghanistan efter donormøde i Kabul, 20. juli 2010.

51) Deadline 2. Sektion, DR 2 TV (v. Jes Stein Petersen): “Kampen om den kolde krig”, 22. august 2010.

52) TV2 News: Debat om Ole Sohns DKP-fortid og den kolde krigs historie, 18. oktober 2010.

53) “Orientering”, DR’s P1 (v. Tage Baumann): Om Wikileaks-lækagerne og hemmeligt diplomati, 6. januar 2011.

54) “P1 Formiddag med Poul Friis”: “Den krigeriske udenrigspolitik” (om Libyen-krigen), 24. marts 2011 (delvis genudsendt på P1 21. april 2011).

55) TV2 News (v. Peter Grønborg): Om den internationale London-konference om Libyen-krigen, 29. marts 2011.

56) DRs “P1 Morgen” (v. Dorthe Krogsgaard): Om TV-mediernes krigsdækning, 31. marts 2011.

57) TV EUROPA/CNN iEurope: Interview om de nordafrikanske folkelige omvæltninger i historisk, internationalt og dansk pespektiv, 13. april 2011.

58) “Deadline”, DR2 TV (v. Adam Holm): Debat (m. Henrik Gade Jensen) om GADs leksikon “Den Kolde Krig og Danmark”, 15. april 2011.

59) DR P1’s “Alle tiders historie” (v. Thomas Haugaard) om GADs leksikon “Den Kolde Krig og Danmark”, 1. maj 2011.

60) TV2 News (v. Allan Silberbrandt): Om 70-årsdagen for Pearl Harbor og den historiske betydning for USAs udenrigspolitik, 7. december 2011.

61) Radio 24Syv’s ‘Globus’ (v. Louise Bokkenheuser): Om det dansk-amerikanske forhold i historisk 100 års-perspektiv, 24. februar 2012.

62) Radio 24Syv’s ‘Løsgængeren’ (v. Søren Fauli): Om Danmark som krigsførende land og om alternative veje til fred i Afghanistan (sm. m. forf. Carsten Jensen, journ. Nagieb Khaja og lektor Søren Schmidt), 14. maj 2012.

63) DR P1 “A propos” (v. Mikkel Krause): ‘Om 1950erne og fjendebilleder’, 13. september 2012.

64) Radio 24Syv-Morgen, interview om PETs makulering af personsager fra den kolde krig, 1. marts 2013.

65) DR K, “Fem nedslag i Den Kolde Krig” (5:5) (v. Michael Bove), interview om den fredelige afslutning på den kolde krig, 12. april 2013.

66) “Deadline”, DR2 TV (v. Adam Holm), interview om markeringen af to-året for Breivik-massakren i Norge, 22. juli 2013.

67) TV2 News: Interview om situationen for humanitære organisationer i Afghanistan, 24. juli 2013.

68) “Deadline”, DR2 TV: Filmet interview om Afghanistan-krigen, 24. juli 2013.

69) Radio 24/Syv: “Det røde felt” (v. Lars Trier Mogensen), interview om erfaringerne fra Afghanistan-krigen, 29. juli 2013.

70) Radio 24/Syv Morgen, interview om den syriske borgerkrig, 28. august 2013.

71) DR2 Nyheder, interview om uddelingen af Nobels Fredspris, 11. oktober 2013.

72) “Orientering”, DR P1 (v. Mogens Rubinstein), interview om Nobels Fredspris, 11. oktober 2013.

73) Radio 24/Syv Morgen, interview om landsretsdommen i Dragsdahl/Jensen-sagen, 25. oktober 2013.

74) “Deadline”, DR 2 TV: Interview om landsretsdommen i Dragsdahl/Jensen-sagen, 25. oktober 2013.

75) “Orientering”, DR P1 (v. Mogens Rubinstein), interview om Krim-krisen og evt. ny kold krig, 19. marts 2014.

76) “Dagen”, DR 2 TV: Interview om Krim-krisen og evt. ny kold krig, 19. marts 2014.

77) “Datolinjen”, Radio 24 Syv, interview om NATOs linje for Ukraine-krisen, 1. april 2014.

78) “Dagen”, DR 2 TV: Interview om “Hvem skriver historien” – historiebrug hos politikere og medier, 27. maj 2014.

79) TV2 News: Interview om Bilderberg-gruppens baggrund og karakter, 31. maj 2014.

80) TV2 News: Interview om NATO-topmøde og Ukraine-krise, 4. september 2014.

81) “Dagen”, DR 2 TV: Interview om Ukraine-krisen og NATO, 25. september 2014 [NB: med rettelse/beklagelse fra DR 2 Dagens redaktion for fejlgengivelse af hovedsynspunkter i interviewet].

82) TV2 News: Interview om Senatsrapporten om CIAs afhøringsprogram 2001-2009, 9. december 2014.

83) “Orientering”, DR P1 (v. Mogens Rubinstein): Interview om Nobels Fredspris, 10. december 2014.

84) “Gandhi”, DR P3: Interview om mure og hegn i det lange historiske perspektiv, 16. september 2015.

85) TV2 News: Interview om atombombe-nedkastningen i 1945, i anledning af præsident Obamas besøg i Hiroshima, 27. maj 2016.

86) P1 Eftermiddag, DR: Interview om Forsvarets Efterretningstjenestes virke under Den Kolde Krig, 17. august 2016.

87) Den 2Radio: Interview om “Det nordiske samarbejde under den kolde krig”. 23. august 2016.

88) TV2 News: Interview i anledn. af 75-året for Japans angreb på Pearl Harbor, 7. december 2016.

89) DR2 Dagen: Interview i anledn. af 75-året for Japans angreb på Pearl Harbor, 7. december 2016.

90) DR2 Dagen: Interview om sovjetisk atomulykke i Khazakstan 1956. 30. marts 2017.

91) DR P1 “Tidsånd” (v. Christoffer Emil Bruun): Interview om NATOs historiske rolle, især mht. afspændingspolitik. 24. maj 2017.

92) DR2: “Sidste nyt fra østfronten” (v. Anna Libak): Interview om NATOs aktuelle rolle og opgaver (i historisk lys), 5. august 2017.

93) DR P1 “Tidsånd” (v. Christoffer Emil Bruun): Interview om Koreakrigens baggrund, forløb og konsekvenser, 13. september 2017.

94) DR P1 Eftermiddag (v. Tore Leifer): Interview om Koreakrigen og den aktuelle konflikt mellem USA og Nordkorea i historisk lys, 22. september 2017.

95) TV2 News: Diskussion med DRs kulturdirektør om afsn. 10 af “Historien om Danmark”, 23. oktober 2017.

96) TV2 Lorry – Perspektiv: “Den Kolde Krig og fodnoterne”. Diskussion  med Rasmus Mariager. 26. december 2017. http://saxo.ku.dk/nyheder_2/perspektiv-den-kolde-krig-og-fodnoterne/

97) Radio 24 Syv – “55 minutter”: Interview om NATOs historiske udvikling, set i lys af dagens NATO-forsvarsministermøde. 15. februar 2018.

98) DR P1: “Ugens gæst – forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen” (v. Pia Røn): Kommenterende interview. 16. marts 2018.

99) DR P1 Morgen: Interview om topmøder i historisk lys (i anledning af topmødet Trump-Kim Jung-un), 12. juni 2018.

100) DR 2 TV: Interview om topmøder i historisk lys (i anledning af topmødet Trump-Kim Jung-un), 12. juni 2018.

101) TV2 News: Interview om Donald Trumps opsigelse af INF-traktaten af 1987, 21. oktober 2018.

Større Publikationer i øvrigt (før kandidateksamen)

 1. Større publikationer i øvrigt (før kandidateksamen):

“Fredshåndbogen” (udg. FN-forbundet, København, 1983. 227 sider).

Foredrag, Forelæsninger & Konferenceindlæg (uden for KU)

 1. Foredrag/forelæsninger/konferenceindlæg m.v. (uden for alm. undervisning):

1987-2004:

Foredrag, (gæste)forelæsninger eller konferenceindlæg på:

Århus Universitet, Odense Universitet/SDU, Aalborg Universitet, Roskilde Universitets Center, Universitetet i Oslo, Södertörns Högskola/Stockholm, Helsinki Universitet, Reykjavik Universitet, Amherst University/Massachusetts, European University Institute/Firenze. Samt i Krigsvidenskabeligt Selskab, Historisk Samfund, Dansk Udenrigspolitisk Institut, Folkeuniversitetet/København, en lang række højskoler, m.m.

2005:

 1. januar: Dobbelttime/foredrag, Helsingør Folkeuniversitet: Danmarks historie, 1970-1985.
 2. februar: Foredrag/indlæg, “Den Alternative Velfærdskommission”, Frederiksberg: Om Danmark og Irak-krigen.
 3. marts: Foredrag, Østsjællands Egnsmuseum, Stevns: “Danmark i Den Kolde Krig”.

2006:

 1. februar: Samtale/interview v. Jakob Groth, Café-Teatret, Kbh.: “Stemmer i tiden” (om Danmarkshistorien, 1970-1985).
 2. marts: Dobbelttime/foredrag, Århus Folkeuniversitet: “Dansk sikkerhedspolitik under den kolde krig, 1949-1961″.
 3. april: Forelæsning, Kbh. Universitet: Europe and the United States – Partners or Future Adversaries?
 4. august: Leder af og indlæg på sektionsmødet “Danmark og den kolde krig” på Dansk Historikermøde 2006, Københavns Universitet.
 5. sept: Dobbelttime/forelæsning, Odense Folkeuniversitetet, Syddansk Universitet: “Danmark og NATO under den kolde krig: Loyal allieret med forbehold”
 6. okt.: Dobbelttime/forelæsning, Esbjerg Højskole: “Danmark, NATO og den kolde krig”.
 7. okt.: Oplæg på institutseminar på Saxo-Instituttet om “Koldkrigshistoriografiens Askepot: Religionens rolle under den kolde krig”.
 8. november: Indlæg på internationalt seminar om komparativ neutralitetspolitik, på Århus Universitet.
 9. december: Foredrag om “Status over Danmark i den kolde krig – i internationalt perspektiv”, i Historisk Foredragsforening, Odense.

2007:

 1. juni: Foredrag om “Danmark i den kolde krig”, i Totalforsvarsregion Sjælland, Stensved Kaserne.
 2. september: Opponent ved seminar om “Danmark og COCOM, 1949-1960″, Aalborg Universitet.
 3. oktober: Deltagelse i “Workshop ‘1968’”, Scandinavian Journal of History, Oslo.
 4. oktober: Deltagelse i seminaret “The State of American Studies in Denmark… and Beyond”, arr. DAAS, U.S. Embassy & Fulbright Commission.
 5. november: Forelæsning om “Religion og politik under Den Kolde Krig” på Folkeuniversitetet i København.
 6. november: Introductory Address på “Copenhagen Cold War Conference 2007″, Københavns Universitet.

2008:

 1. februar: Foredrag om “Brugen af koldkrigshistorien i Danmark efter Den Kolde Krig” på Selskabet for Samtidshistorisk Forsknings årsmøde, på Københavns Universitet.
 2. februar: Forelæsning om “Danmarks udenrigspolitik i Den Kolde Krig, 1949-1961″, Folkeuniversitetet i Århus.
 3. marts: Forelæsning om “Danmark og Den Kolde Krig, 1945-1965″, Folkeuniversitetet i København.
 4. april: Indlæg på seminaret “The Cold War and the Politics of History”, Department of Social Science History, University of Helsinki.
 5. maj: Foredrag om “The Liberal ‘Empire’ by Invitation: Yet another American Century?”, på seminaret “Comparing Empires: Local Powers and Global Comparisons”, Københavns Universitet.

15.-16. oktober: Deltagelse og præsentation ved NordForsks ‘Kick-off’-møde for nye nordiske forskernetværk 2009-2012, Oslo.

2009:

 1. februar: 2. officielle opponent ved Niels Erik Rosenfeldts disputatsforsvar (“The ‘Special’ World: Stalin’s Power Apparatus and the Soviet System’s Secret Structures of Communication”), Københavns Universitet.

16.-20. august: Medarrangør af og kommentator på “Nordic PhD Summer School in Contemporary History”, Aarhus Universitet.

 1. oktober: Foredrag i Debatforeningen RIKO-klubben (www.riko.nu): “Dansk udenrigs- og sikkerhedspolitik efter den kolde krig i historisk lys – aktivistisk, militariseret, eller…?”, Kulturhuset, Lyrskovgade, København V.
 2. oktober: Chair ved session på Centre for Advanced Security Theory (CAST)-konferencen “Religion, civil religion and human rights”, Københavns Universitet.

28.-31. oktober: Deltagelse i konferencen “Cold War Interactions Reconsidered”, University of Helsinki, arr. Aleksanteri Institute, Univ. of Helsinki, medfinansieret af bl.a. NORCENCOWAR.

2010:

 1. august: Speaker på seminaret “CEMES på tværs/CEMES Interdisciplinary 2010″, Schæffergården, arr.: Center for Modern European Studies, Københavns Universitet: “Scandinavia and the Cold War: Balancing Deterrence and Détente”.
 2. december: Officiel opponent ved forsvaret af Jens Heinrichs PhD-afhandling “Eske Brun og det moderne Grønlands tilblivelse, 1932-1964″, ved Ilisimatusarfik (Grønlands Universitet), Nuuk.

2011:

 1. januar: Foredrag på årsmødet i Selskabet for Samtidshistorisk Forskning, Københavns Universitet: “Irak-krigen i dansk udenrigspolitik”.
 2. marts: Kommentator på international workshop “Rights of the Individual during the Cold War”, Schæffergården, arr.: NORCENCOWAR/Saxo-Instituttet, Kbh.s Universitet.
 3. maj: Foredrag på Gymnasiernes Historielærerforenings “Konference om forskning og undervisning i den kolde krig”, Klinten Kursuscenter, Rødvig.
 4. maj: Foredrag i “Det Kongelige Danske Selskab for Fædrelandets Historie”, Videnskabernes Selskab, København, om “Forhandlingssporet i dansk udenrigspolitik under den kolde krig: Den lange vej til Helsinki 1975 – og hinsides.”

23.-25. juni: Chair & commentator ved panelet “American détente policies and German Ostpolitik”, Annual Meeting of Societey for Historians of American Foreign Relations (SHAFR), Alexandria/Washington, D.C.

 1. september: Foredrag på seminaret “Kalla kriget – Sverige, en stormakt utan vapen?” på Avesta Herrgård, Dalarna (arr.: Axel och Margaret Ax:son Johnsons Stiftelse), om “The Nordic Countries in the Cold War – the Danish Case, 1962-1975″.
 2. oktober: EURECO Distinguished Lecture Series Fall 2011: Changing Boundaries of Europe: Forelæsningen “Post-1990 War and Conflict – Legacies of Cold War Europe?”, på Københavns Universitet, Alexandersalen.
 3. november: “Den Kolde Krig og Danmark”: Om GADs koldkrigsleksikon og modtagelsen af det (sm. m. Rasmus Mariager), i bogladen “Academic Books”, Københavns Universitet Amager.
 4. november: “Dansk udenrigspolitik efter den kolde krig: ‘aktivistisk’ – eller militariseret? Et historisk blik”, foredrag på Rådsmøde i ‘Rådet for International Konfliktløsning’ (RIKO), København.

2012:

 1. februar: Forelæsning om “Danmarks historie efter 1945″, Folkeuniversitetet, Århus Universitet i Emdrup (DPU, Lyngby).
 2. marts: Forelæsning: “Den kolde krigs historie – set gennem ny international forskning”, Folkeuniversitetet, Århus Universitet.
 3. marts: Deltagelse i forsker-paneldebat om: “Forskningen i den kolde krig – hvor skilles vejene?”, Folkeuniversitetet, Århus Universitet.

20.-21. april: Chair og fremlæggelse af paper ved international workshop “The Long Détente” (arr.: FKK-kollektivprojektet “Epokeskiftets årti: De lange 1970ere”, paper: “‘You blazed the trail': Small NATO States and the Long Détente, 1962-1978: The Case of Denmark” (26 pp.), University of Copenhagen.

9.-11. maj: Chair og discussant ved NORCENCOWAR’s internationale slutkonference, KUA og Schæffergården,Gentofte.

29.-30. november: Chair, discussant, og fremlæggelse af paper ved “New Perspectives on ‘The Epoch-Making Decade': ‘The Long 1970s’ and European-Transatlantic Transformation Processes in Political Culture, Discourse and Power” (Closing Conference of the collective research project), paper: “Pathfinders and Perpetuators of Détente: Small States in NATO and the ‘long détente': The Case of Denmark, 1965-1989″, 41 pp.), Schæffergården, Gentofte.

2013:

 1. januar: Kommentator på papers fremlagt på PhD-workshop i samtidshistorie, KUA, arr.: Selskabet for Samtidshistorisk Forskning.
 2. marts: Gæsteforelæsning: “Forhandlingssporet i dansk udenrigspolitik under den kolde krig”, Institut for Statskundskab, Kbh. Universitet.
 3. april – 9. maj: Gæstelærer på Ilimmarfik, Ilisimatusarfik (Grønlands Universitet), Nuuk.
 4. april: Offentligt foredrag: “Grønland i verdenskrig og kold krig”, på Ilisimatusarfik (Grønlands Universitet), Nuuk.
 5. april – 2. maj: Deltagelse i den nordiske konference “Geopolitics in the High North, 1721-2050″ på Ilisimatusarfik (Grønlands Universitet), Nuuk, bidrag med foredrag/paper: “Denmark/Greenland in World War and Cold War: Geopolitics and the High North in the 20th Century”.
 6. september: Foredrag om dansk udenrigspolitiks nyeste historie for 3.G-klasser fra Horsens Statsskole, på KUA.
 7. oktober: Foredrag “Dansk udenrigspolitik ved en korsvej?” på Rådsmødet, Rådet for International Konfliktløsning (RIKO), FN-Forbundets lokaler, Kbh.

2014:

 1. januar: Kommentator på papers fremlagt på PhD-workshop i samtidshistorie, KUA, arr.: Selskabet for Samtidshistorisk Forskning.
 2. marts: Indlæg v. præsentationen af “Fra krig og fred”, Dansk Militærhistorisk Kommissions nye tidsskrift, Dansk Militærhistorisk Kommissions Årsmøde 2014, Kastellet, København.
 3. marts: Forelæsning: “Det korte 20. århundrede: Verdenskrige og kold krig”, Folkeuniversitetet, Århus Universitet i Emdrup (DPU, Lyngby).
 4. juni: Forelæsning: “Danmark efter 1945″. Folkeuniversitetet, Århus Universitet i Emdrup (DPU, Lyngby).

29.-30. august: (1) Panelleder, session “Den kolde krig i Skandinavien – historiografi og koldkrigsdiskussioner siden årtusindeskiftet; (2) paneldeltager med indlægget “Grønland i dansk udenrigs- og sikkerhedspolitik 1814-2014″, session “Grønland som dansk ansvarsområde i 200 år: Kontinuitet og diskontinuitet”. Dansk Historikermøde, Syddansk Universitet, Odense.

 1. oktober: Foredrag: “Den kolde krig: En oversigt set fra i dag”, Handelsgymnasiets Historielærerforening, Hotel Comwell, Køge Strand.
 2. oktober: Foredrag: “Dansk diplomatisk aktivisme for nordisk og europæisk lavspænding”, SYSTIME-kurset “Tilpasning og aktivisme”, for gymnasielærere i samfundsfag og historie, Dansk Arkitektur Center, København.

2015:

 1. januar: Kommentator på papers fremlagt på PhD-workshop i samtidshistorie, KUA, arr.: Selskabet for Samtidshistorisk Forskning.
 2. januar: Introduktion ved Selskabet for Samtidshistorisk Forsknings Årsmøde, tema: “Den nordiske model”, i Videnskabernes Selskabs bygning, Kbh.
 3. februar: Paneldeltager i debatmøde: “Hvordan kan Vesten samarbejde med Rusland i fremtiden?”, arr. RIKO og Concilium, Institut for Statskundskab, KU.
 4. marts: Foredrag på Dansk Militærhistorisk Kommissions Årsmøde: ”De danske politiske og militære ledere i skiftet fra neutralitet til alliancemedlemskab, 1948-1954”, Forsvarsakademiet, Svanemøllens Kaserne, København.
 5. marts: Kommentator på paper: ”Emotions and Foreign Policy: The Case of NSC-68 and American Policy in the Cold War”, workshop i netværket ”Nyt diplomati”, Københavns Universitet Amager.
 6. November: “Den Kolde Krig set gennem nyere international forskning”, Folkeuniversitetet Emdrup.
 7. November: “Dage, der forandrede verden: Mordet på John F. Kennedy, 22. nov. 1963″, Folkeuniversitetet Emdrup.
 8. 16. december: Foredrag “Dansk udenrigspolitisk aktivisme – under Den Kolde Krig”, på gymnasielærerkurset “Dansk udenrigspolitik i en verden i stadig forandring”, Hasseris Gymnasium, Aalborg.

2016:

Januar: Kommentator på papers fremlagt på PhD-workshop i samtidshistorie, KUA, arr.: Selskabet for Samtidshistorisk Forskning.

Januar: Introduktion, på Årsmødet for Selskabet for Samtidshistorisk Forskning, København.

24. februar: “Dage, der forandrede verden: Mordet på John F. Kennedy, 22. nov. 1963″, Folkeuniversitetet Herning.

14. marts: “Hvor står Danmark nu?” Paneldeltager i debatmøde, Institut for Statskundskab, KU. Arr.: Udenrigspolitisk Selskab U 35 og RÆSON.

16. september: “Kold krig og afspænding: Aktivistisk dansk udenrigspolitik i de ‘lange 1970ere'”, Louisiana, Humlebæk. Arr.: Saxo-Instituttet, KU.

2017:

26. januar: Kommentator på papers fremlagt på PhD-workshop i samtidshistorie, KUA, arr.: Selskabet for Samtidshistorisk Forskning.

Januar: Introduktion, på Årsmødet for Selskabet for Samtidshistorisk Forskning, København.

21. februar: Book launch: Oliver Bange & Poul Villaume (eds.): “The Long Détente: Changing Concepts of Security and Cooperation in Europe, 1950s-1980s” (CEU Press, Budapest/New York, 2017), Wilson Center for International Scholars, Washington, D.C., USA. Webcast:

https://www.wilsoncenter.org/event/book-launch-the-long-detente-changing-concepts-security-and-cooperation-europe-1950s-1980s

24. maj: Book launch: Oliver Bange & Poul Villaume (eds.): “The Long Détente: Changing Concepts of Security and Cooperation in Europe, 1950s-1980s” (CEU Press, Budapest/New York, 2017), Dansk Institut for Internationale Studier (DIIS). Webcast:

https://www.diis.dk/en/event/the-long-detente-changing-concepts-of-security-and-cooperation-in-europe-1950s-1980s

29. september: Anden officielle opponent ved Rasmus Mariagers forsvar for den filosofiske doktorgrad med afhandlingen “Den tyske forbindelse”.

30. september: Foredrag på “Alumneres Dag”, KU: “Vesten og Rusland – på vej mod ny kold krig?”.

4. oktober: Foredrag i Selskabet for Arbejderbevægelsens Historie, Arbejdermuseet, Kbh.: “Dansk udenrigspolitisk aktivisme – under Den Kolde Krig, ca. 1969-1989″.

14. november: Foredrag på Rådsmødet, Rådet for International Konfliktløsning (RIKO), på Center for Research of International Conflicts (CRIC), Kbh. Universitet:  “Kold krig og afspænding: Aktivistisk dansk udenrigspolitik i de ‘lange 1970ere'”.

2018:

25. januar: Kommentator på papers fremlagt på PhD-workshop i samtidshistorie, KUA, arr.: Selskabet for Samtidshistorisk Forskning.

26. januar: Introduktion, på Årsmødet for Selskabet for Samtidshistorisk Forskning, København.

11. marts: Samtale (m. Iben Bjørnsson) om “Truslen fra Rusland – før og nu”, “Historiske Dage 2018″, Øksnehallen, København.

3. april: Foredrag, “Den kolde krig – forholdet Rusland-Vesten nu”, Kongens Lyngby Rotary Klub.

17. april: Forelæsning “USAs historie: Den Kolde Krig og kommunismen”, Folkeuniversitetet i København/Emdrup.

24. maj: Foredrag “Danmarks særlige rolle ved forberedelsen og opfølgningen frem til slutningen af 1980erne af Helsinki-konferencen i 1975″, ved Den Danske Helsinki-Komité for Menneskerettigheders årlige generalforsamling, afholdt hos CEPOS, København K.

9. november: Indlæg/paneldeltager på DIIS-konferencen “Security challenges in the Baltic Sea Region”, Panel 4: “The Baltic Sea region as a region of cooperation or conflict 1945-2018, a deeper historical perspective”, København Ø.

 

Forskningsledelse

 1. Forskningsledelse m.v.

*Initiativtager til og organisator af Copenhagen Cold War Conference 2007,med deltagelse af 25 senior- og juniorforskere fra 14 lande. 12 af de bedste papers fra konferencen udkommer i bogform som antologi på Museum Tusculanum Press i januar 2010.

*Leder af forskernetværket Nordic and North/Central European Network of Cold War Researchers (NORCENCOWAR), finansieret med 885.000 Nkr. over tre år (febr. 2009 – jan. 2012). Netværket har p.t. 73 deltagere i 13 lande.

*Medlem af firemands-redaktionsgruppen for det forskningsbaserede leksikon ”Den Kolde Krig og Danmark”, udkommer 2010/11 på GADS Forlag.

*Leder af det kollektive forskningsprojekt “Epokeskiftets årti: Europæisk-transatlantiske transformationsprocesser i politisk kultur, diskurs og magt i ‘de lange 1970ere'”, finansieret af en tre-årig bevilling (febr. 2010 – jan. 2013) på knap 5,6 mio. kr. fra Forskningsrådet for Kultur og Kommunikation (FKK), plus medfinansiering på ca. én mio. kr. fra Københavns Universitets Humanistiske Fakultet, samt ca. 0,5 mio. kr. fra Dansk Institut for Internationale Studier (DIIS), november 2009.

 

Priser & Nomineringer

VII. Priser, nomineringer:

 1. Februar 2008: Modtager af “Sven Henningsen Prisen 2007″ (delt med Søren Hein Rasmussen) for bogen “Et land i forvandling. Danmark historie 1970-2005″, Politiken og Gyldendals Forlag, 2007 (10.000 kr.).
 2. November 2007: Nomineret til titlen “Årets Underviser” af Historisk Fagråd, Saxo-Instituttet, Københavns Universitet (Historisk Fagråds begrundelse: P.V. “er en fabelagtig formidler, der, udover at få sit stof ud til de studerende, også kerer sig om de studerendes opgaver og formår at give en saglig og brugbar kritik”).
 3. November 2016: Tildelt Ridderkorset af Dannebrogordenen.

 

Curriculum Vitae

VIII. Curriculum Vitae:

Curriculum Vitae – POUL VILLAUME

Personligt:

*Født 16. januar 1950, Viborg, Danmark.

Uddannelse:

*Studentereksamen (nysproglig) 1969, Horsens Statsskole.

*Statskundskabsstudier, Aarhus Universitet, 1969-1971.

*Historiestudier, Københavns Universitet, 1980-1986.

*Cand. phil. i historie, Københavns Universitet, 1986 (specialekarakter: 13).

*Dr. phil., Københavns Universitet, 1995.

Sprog:

*Engelsk, tysk, spansk, fransk, svensk/norsk.

Relevante/akademiske ansættelser:

*Free-lance journalist, 1972-1980.

*Forskningsstipendiat (bevilling fra Det Sikkerheds- og Nedrustningspolitiske Udvalg (SNU)), Institut for Samtidshistorie, Københavns Universitet, 1986.

*Forskningsrådsstipendiat (delte bevillinger ml. Statens Humanistiske Forskningsråd (SHF) og Statens Samfundsvidenskabelige Forskningsråd (SSF)), Institut for Samtidshistorie, Københavns Universitet, 1987-1992.

*Forskningsstipendiat, Copenhagen Peace Research Center (COPRI), 1993

*Ekstern lektor, Institut for Historie, Københavns Universitet, 1994-95

*Lektorvikar, Institut for Historie, Københavns Universitet, 1995-1998

*Lektor, Institut for Historie, Københavns Universitet, 1998-2002

*Professor, Institut for Historie (nu: Saxo-Instituttet, Afd. For Historie), Københavns Universitet, siden 2002.

20 udvalgte publikationer:

Bøger:

*Perforating the Iron Curtain: European Détente, Transatlantic Relations, and the Cold War, 1965-1985 (redaktør, ed. sm. m. Odd Arne Westad), Copenhagen: Museum Tusculanum Press 2010, 272 sider.

*I blokopdelingens tegn. Dansk Udenrigspolitiks Historie, bind 5: 1945-1972. 808 sider. Gyldendals Leksikon, København 2005 (sm. m. Thorsten Borring Olesen).

*Lavvækst og frontdannelser. Gyldendal og Politikens Danmarkshistorie, bind 15, 1970-1985. 401 sider. Politiken og Gyldendal, København 2005. [Også udgivet under titlen: Et land i forvandling. Danmarks historie 1970-2005. 776 sider. Gyldendal 2007 (sm. m. Søren Hein Rasmussen)].

*Allieret med forbehold. Danmark, NATO og Den Kolde Krig. En studie i dansk sikkerhedspolitik 1949-1961. 969 sider. Eirene, København 1995. (Doktorafhandling).

Artikler i bøger:

*Confronting the ’Small State Syndrome’: Danish Post-Cold War Foreign Policy and the Use of Cold War History, in: Juhana Aunesluoma (ed.): The Cold War and the Political Use of History, Helsinki 2008, ss. 255-278.

*Den Kolde Krig, i: Historiens Lange Linjer, s. 406-426. Benedicte Fonnesbech-Wulff (red.) og Palle Roslyng-Jensen (red.). Gyldendal, København 2006.

*Denmark During the Cold War, 1945-1989: A Stocktaking of Post-Cold War Research Literature, in: The Cold War and the Nordic Countries: Historiography at a Crossroads, s. 17-41, i: Thorsten B. Olesen (ed.). University Press of Southern Denmark, Odense 2004.

*Leaning on England: Danish Cold War Alliance Policies in the 1950s between Great Britain and the United States, in: Britain and Denmark: Political, Economic and Cultural Relations in the 19th and 20th centuries, s. 575-593. Jørgen Sevaldsen (ed.). Museum Tusculanum Press, København 2003.

*Det “amerikanske århundrede” og det (selv)inviterede imperiums dualisme, in: Historie og historiografi: Festskrift til Inga Floto, s. 326-347. Carsten Due-Nielsen (red.). Den danske historiske forening, København 2002.

*Udfordringer til nordisk sikkerhedspolitik: Historiske perspektiver og aktuelle visioner – set i en dansk tradition, in: Nordisk säkerhetspolitik inför nya utmaningar, s. 119-133. Sven Eliaeson og Hans Lödin (red.). Carlssons Bokförlag, Stockholm 2002.

*Denmark and NATO through 50 Years, in: Danish Foreign Policy Yearbook 1999 s. 29-61. Danish Institute of International Affairs (DUPI). DUPI, København 1999.

*Fra ”Hypnotiseret kanin” til pindsvinestilling: Besættelsen i efterkrigstidens sikkerhedspolitik, in: Fra mellemkrigstid til efterkrigstid, s. 693-712. Henrik Dethlefsen og Henrik Lundbak (red.). Museum Tusculanum, København 1998.

*”En stærk understrøm af modstand…” Koreakrigen, USA og Danmark, 1950-53, i: Konflikt og samarbejde. Festskrift til Carl-Axel Gemzell, s. 271-289. Carsten Due-Nielsen m.fl. (red.). Museum Tusculanum, København 1993.

*Mulig fjende eller nødvendig allieret? Vesttysklands rolle i udformningen af dansk forsvars- og sikkerhedspolitik 1950-1961, i: Danmark, Norden og NATO, 1948-1962, s. 147-192. Carsten Due-Nielsen m.fl. (red.). DJØF’s Forlag, København 1991.

Artikler i tidsskrifter:

*Dansk sikkerhedspolitik 1945-1972: Loyal allieret med forbehold, i: Økonomi & Politik 79. årgang, nr. 2, s. 3-18. 2006.

*USA og Europa – transatlantiske partnere eller modstandere, i: Den Jyske Historiker 113-114/2006, s. 25-43. 2006.

*Fra anti-militaristisk neutralisme til atlantisk aktivisme, i: Arbejderhistorie 1999:4, s. 22-34. 1999.

*Henrik Kaufmann, Den Kolde Krig og de falske toner, i: Historisk Tidsskrift bd. 97, hft. 2, s. 491-511. 1997.

*”I kan frelse verden og styrte den i ulykke…” Hans Hedtoft og den nordatlantiske nødvendighed, i: Vandkunsten. Konflikt, politik og historie 1994/9-10, s. 84-101. 1994.

*Neither Appeasement nor Servility. Denmark and the Atlantic Alliance, 1949-1955, i: Scandinavian Journal of History, Vol. 14, 1989, s. 155-179.

*Amerikanske flystyrker på dansk jord i fredstid? En studie i Danmarks base- og stationeringspolitik i NATO 1951-1957, i: Historisk Tidsskrift, bd. 87, 1987, s. 238-298.

Længere udlandsophold, eksterne frikøb:

*Medlem af firemands-redaktionsgruppen for det forskningsbaserede leksikon ”Den Kolde Krig og Danmark”, udkommer 2010/11 på GADS Forlag.

*Arkivrejser til bl.a. USA og Storbritannien i 1985, 1989, 1990, 1992, 2000, 2007.

*½ års arkivstudieophold i USA: Visiting Scholar, University of Massachusetts, Amherst (finansieret af Forskerakademiet), 1988.

*2 semestres frikøb, finansieret af Carlsbergfondet (Dansk Udenrigspolitiks Historie, bd. 5) , 2003-2004.

*2 semestres frikøb i 2010 og 2011, finansieret af Forskningsrådet for Kultur og Kommunikation (FKK), under det tre-årige kollektive forskningsprojekt “Epokeskiftets årti” (november 2009).

 • Øvrige faglige hverv, netværk, m.v.:

*Dansk country editor, The Scandinavian Journal of History (2000-2009)

*Medlem af Kulturministeriets Arbejdsgruppe vedr. revision af Arkivloven (2000-2001)

*Formand for bestyrelsen i Selskabet for Samtidshistorisk Forskning (2014- , næstformand 2002-2014).

*Medlem af Forskningsudvalget, Saxo-Instituttet, KU (2002-2013, suppleant 2014- 15).

*Medlem af det nationale universitetscensorkorps i historie (2002-2011).

*Medlem af Dansk Militærhistorisk Kommission (siden 1996).

*Medlem af det internationale forskningspanel for Norges Forskningsråd (siden 2004).

*Medlem af netværksgruppe under Københavns Universitets forskningssatsningsområde “Europa i forandring” (2005-2009).

*Medlem af Det Kongelige Danske Selskab for Fædrelandets Historie (fra 2008).

*Akademisk konsulent for Koldkrigsmuseet Stevnsfort (fra 2005).

*Medlem af forskernetværk under Centre for Modern European Studies (CEMES), Det Humanistiske Fakultet, Københavns Universitet (fra 2008).

*Leder af forskernetværket Nordic and North/Central European Network of Cold War Researchers (NORCENCOWAR) (73 deltagere i 13 lande), finansieret med 885.000 Nkr. i 2009-2012 af NordForsk under Nordisk Råd.

*Leder af det kollektive forskningsprojekt “Epokeskiftets årti: Europæisk-transatlantiske transformationsprocesser i politisk kultur, diskurs og magt i ‘de lange 1970ere'”, finansieret af en tre-årig bevilling (febr. 2010 – jan. 2013) på knap 5,6 mio. kr. fra Forskningsrådet for Kultur og Kommunikation (FKK), plus medfinansiering på ca. én mio. kr. fra det Humanistiske Fakultet, Københavns Universitet, og ca. 0,5 mio. kr. fra Dansk Institut for Internationale Studier (DIIS), november 2009.

*Koordinator af “Transatlantic Contemporary History Research Group” under CEMES (Center for Modern European Studies), Det Humanistiske Fakultet, Kbh. Universitet, fra januar 2013.

*Peer-reviewer ved tidsskrifterne Journal of Cold War History, Cooperation & Conflict, Scandinavian Journal of History, Historisk Tidsskrift, Arbejderhistorie og TEMP, samt ved Deutsche Forschungsgemeinschaft.

*Medstifter af og bestyrelsesmedlem i Rådet for International Konfliktløsning (RIKO) (fra marts 2009)

*Medlem af det Rådgivende Råd i Den Danske Helsinki-Komité for Menneskerettigheder (fra 2018).

Priser, nomineringer:

*Sven Henningsen-Prisen (2007).

*Nomineret af Historisk Fagråd, Saxo-Instituttet, KU, til ”Årets underviser 2007”.

*Tildelt Ridderkorset af Dannebrogordenen (2016).

 

Antal vejledte og bedømte specialer siden 1997:

*Ca. 125 (heraf fire konferensspecialer). Hertil kommer ca. 20 bedømte specialer som ekstern censor.

Antal vejledte PhD-studerende siden 2002:

*Fem.

Forskningsledelse m.v.:

*Initiativtager til og organisator af Copenhagen Cold War Conference 2007,med deltagelse af 25 senior- og juniorforskere fra 14 lande. (Med)redigeret 12 af de bedste papers fra konferencen, udkommet i bogform som antologi på Museum Tusculanum i januar 2010.

*Leder af forskernetværket Nordic and North/Central European Network of Cold War Researchers (NORCENCOWAR), finansieret med 885.000 Nkr. af NordForsk under Nordisk Råd, i tre år (febr. 2009 – jan. 2012). Netværket har p.t. 73 deltagere i 13 lande.