Foredrag, Forelæsninger & Konferenceindlæg (uden for KU)

 1. Foredrag/forelæsninger/konferenceindlæg m.v. (uden for alm. undervisning):

1987-2004:

Foredrag, (gæste)forelæsninger eller konferenceindlæg på:

Århus Universitet, Odense Universitet/SDU, Aalborg Universitet, Roskilde Universitets Center, Universitetet i Oslo, Södertörns Högskola/Stockholm, Helsinki Universitet, Reykjavik Universitet, Amherst University/Massachusetts, European University Institute/Firenze. Samt i Krigsvidenskabeligt Selskab, Historisk Samfund, Dansk Udenrigspolitisk Institut, Folkeuniversitetet/København, en lang række højskoler, m.m.

2005:

 1. januar: Dobbelttime/foredrag, Helsingør Folkeuniversitet: Danmarks historie, 1970-1985.
 2. februar: Foredrag/indlæg, “Den Alternative Velfærdskommission”, Frederiksberg: Om Danmark og Irak-krigen.
 3. marts: Foredrag, Østsjællands Egnsmuseum, Stevns: “Danmark i Den Kolde Krig”.

2006:

 1. februar: Samtale/interview v. Jakob Groth, Café-Teatret, Kbh.: “Stemmer i tiden” (om Danmarkshistorien, 1970-1985).
 2. marts: Dobbelttime/foredrag, Århus Folkeuniversitet: “Dansk sikkerhedspolitik under den kolde krig, 1949-1961″.
 3. april: Forelæsning, Kbh. Universitet: Europe and the United States – Partners or Future Adversaries?
 4. august: Leder af og indlæg på sektionsmødet “Danmark og den kolde krig” på Dansk Historikermøde 2006, Københavns Universitet.
 5. sept: Dobbelttime/forelæsning, Odense Folkeuniversitetet, Syddansk Universitet: “Danmark og NATO under den kolde krig: Loyal allieret med forbehold”
 6. okt.: Dobbelttime/forelæsning, Esbjerg Højskole: “Danmark, NATO og den kolde krig”.
 7. okt.: Oplæg på institutseminar på Saxo-Instituttet om “Koldkrigshistoriografiens Askepot: Religionens rolle under den kolde krig”.
 8. november: Indlæg på internationalt seminar om komparativ neutralitetspolitik, på Århus Universitet.
 9. december: Foredrag om “Status over Danmark i den kolde krig – i internationalt perspektiv”, i Historisk Foredragsforening, Odense.

2007:

 1. juni: Foredrag om “Danmark i den kolde krig”, i Totalforsvarsregion Sjælland, Stensved Kaserne.
 2. september: Opponent ved seminar om “Danmark og COCOM, 1949-1960″, Aalborg Universitet.
 3. oktober: Deltagelse i “Workshop ‘1968’”, Scandinavian Journal of History, Oslo.
 4. oktober: Deltagelse i seminaret “The State of American Studies in Denmark… and Beyond”, arr. DAAS, U.S. Embassy & Fulbright Commission.
 5. november: Forelæsning om “Religion og politik under Den Kolde Krig” på Folkeuniversitetet i København.
 6. november: Introductory Address på “Copenhagen Cold War Conference 2007″, Københavns Universitet.

2008:

 1. februar: Foredrag om “Brugen af koldkrigshistorien i Danmark efter Den Kolde Krig” på Selskabet for Samtidshistorisk Forsknings årsmøde, på Københavns Universitet.
 2. februar: Forelæsning om “Danmarks udenrigspolitik i Den Kolde Krig, 1949-1961″, Folkeuniversitetet i Århus.
 3. marts: Forelæsning om “Danmark og Den Kolde Krig, 1945-1965″, Folkeuniversitetet i København.
 4. april: Indlæg på seminaret “The Cold War and the Politics of History”, Department of Social Science History, University of Helsinki.
 5. maj: Foredrag om “The Liberal ‘Empire’ by Invitation: Yet another American Century?”, på seminaret “Comparing Empires: Local Powers and Global Comparisons”, Københavns Universitet.

15.-16. oktober: Deltagelse og præsentation ved NordForsks ‘Kick-off’-møde for nye nordiske forskernetværk 2009-2012, Oslo.

2009:

 1. februar: 2. officielle opponent ved Niels Erik Rosenfeldts disputatsforsvar (“The ‘Special’ World: Stalin’s Power Apparatus and the Soviet System’s Secret Structures of Communication”), Københavns Universitet.

16.-20. august: Medarrangør af og kommentator på “Nordic PhD Summer School in Contemporary History”, Aarhus Universitet.

 1. oktober: Foredrag i Debatforeningen RIKO-klubben (www.riko.nu): “Dansk udenrigs- og sikkerhedspolitik efter den kolde krig i historisk lys – aktivistisk, militariseret, eller…?”, Kulturhuset, Lyrskovgade, København V.
 2. oktober: Chair ved session på Centre for Advanced Security Theory (CAST)-konferencen “Religion, civil religion and human rights”, Københavns Universitet.

28.-31. oktober: Deltagelse i konferencen “Cold War Interactions Reconsidered”, University of Helsinki, arr. Aleksanteri Institute, Univ. of Helsinki, medfinansieret af bl.a. NORCENCOWAR.

2010:

 1. august: Speaker på seminaret “CEMES på tværs/CEMES Interdisciplinary 2010″, Schæffergården, arr.: Center for Modern European Studies, Københavns Universitet: “Scandinavia and the Cold War: Balancing Deterrence and Détente”.
 2. december: Officiel opponent ved forsvaret af Jens Heinrichs PhD-afhandling “Eske Brun og det moderne Grønlands tilblivelse, 1932-1964″, ved Ilisimatusarfik (Grønlands Universitet), Nuuk.

2011:

 1. januar: Foredrag på årsmødet i Selskabet for Samtidshistorisk Forskning, Københavns Universitet: “Irak-krigen i dansk udenrigspolitik”.
 2. marts: Kommentator på international workshop “Rights of the Individual during the Cold War”, Schæffergården, arr.: NORCENCOWAR/Saxo-Instituttet, Kbh.s Universitet.
 3. maj: Foredrag på Gymnasiernes Historielærerforenings “Konference om forskning og undervisning i den kolde krig”, Klinten Kursuscenter, Rødvig.
 4. maj: Foredrag i “Det Kongelige Danske Selskab for Fædrelandets Historie”, Videnskabernes Selskab, København, om “Forhandlingssporet i dansk udenrigspolitik under den kolde krig: Den lange vej til Helsinki 1975 – og hinsides.”

23.-25. juni: Chair & commentator ved panelet “American détente policies and German Ostpolitik”, Annual Meeting of Societey for Historians of American Foreign Relations (SHAFR), Alexandria/Washington, D.C.

 1. september: Foredrag på seminaret “Kalla kriget – Sverige, en stormakt utan vapen?” på Avesta Herrgård, Dalarna (arr.: Axel och Margaret Ax:son Johnsons Stiftelse), om “The Nordic Countries in the Cold War – the Danish Case, 1962-1975″.
 2. oktober: EURECO Distinguished Lecture Series Fall 2011: Changing Boundaries of Europe: Forelæsningen “Post-1990 War and Conflict – Legacies of Cold War Europe?”, på Københavns Universitet, Alexandersalen.
 3. november: “Den Kolde Krig og Danmark”: Om GADs koldkrigsleksikon og modtagelsen af det (sm. m. Rasmus Mariager), i bogladen “Academic Books”, Københavns Universitet Amager.
 4. november: “Dansk udenrigspolitik efter den kolde krig: ‘aktivistisk’ – eller militariseret? Et historisk blik”, foredrag på Rådsmøde i ‘Rådet for International Konfliktløsning’ (RIKO), København.

2012:

 1. februar: Forelæsning om “Danmarks historie efter 1945″, Folkeuniversitetet, Århus Universitet i Emdrup (DPU, Lyngby).
 2. marts: Forelæsning: “Den kolde krigs historie – set gennem ny international forskning”, Folkeuniversitetet, Århus Universitet.
 3. marts: Deltagelse i forsker-paneldebat om: “Forskningen i den kolde krig – hvor skilles vejene?”, Folkeuniversitetet, Århus Universitet.

20.-21. april: Chair og fremlæggelse af paper ved international workshop “The Long Détente” (arr.: FKK-kollektivprojektet “Epokeskiftets årti: De lange 1970ere”, paper: “‘You blazed the trail': Small NATO States and the Long Détente, 1962-1978: The Case of Denmark” (26 pp.), University of Copenhagen.

9.-11. maj: Chair og discussant ved NORCENCOWAR’s internationale slutkonference, KUA og Schæffergården,Gentofte.

29.-30. november: Chair, discussant, og fremlæggelse af paper ved “New Perspectives on ‘The Epoch-Making Decade': ‘The Long 1970s’ and European-Transatlantic Transformation Processes in Political Culture, Discourse and Power” (Closing Conference of the collective research project), paper: “Pathfinders and Perpetuators of Détente: Small States in NATO and the ‘long détente': The Case of Denmark, 1965-1989″, 41 pp.), Schæffergården, Gentofte.

2013:

 1. januar: Kommentator på papers fremlagt på PhD-workshop i samtidshistorie, KUA, arr.: Selskabet for Samtidshistorisk Forskning.
 2. marts: Gæsteforelæsning: “Forhandlingssporet i dansk udenrigspolitik under den kolde krig”, Institut for Statskundskab, Kbh. Universitet.
 3. april – 9. maj: Gæstelærer på Ilimmarfik, Ilisimatusarfik (Grønlands Universitet), Nuuk.
 4. april: Offentligt foredrag: “Grønland i verdenskrig og kold krig”, på Ilisimatusarfik (Grønlands Universitet), Nuuk.
 5. april – 2. maj: Deltagelse i den nordiske konference “Geopolitics in the High North, 1721-2050″ på Ilisimatusarfik (Grønlands Universitet), Nuuk, bidrag med foredrag/paper: “Denmark/Greenland in World War and Cold War: Geopolitics and the High North in the 20th Century”.
 6. september: Foredrag om dansk udenrigspolitiks nyeste historie for 3.G-klasser fra Horsens Statsskole, på KUA.
 7. oktober: Foredrag “Dansk udenrigspolitik ved en korsvej?” på Rådsmødet, Rådet for International Konfliktløsning (RIKO), FN-Forbundets lokaler, Kbh.

2014:

 1. januar: Kommentator på papers fremlagt på PhD-workshop i samtidshistorie, KUA, arr.: Selskabet for Samtidshistorisk Forskning.
 2. marts: Indlæg v. præsentationen af “Fra krig og fred”, Dansk Militærhistorisk Kommissions nye tidsskrift, Dansk Militærhistorisk Kommissions Årsmøde 2014, Kastellet, København.
 3. marts: Forelæsning: “Det korte 20. århundrede: Verdenskrige og kold krig”, Folkeuniversitetet, Århus Universitet i Emdrup (DPU, Lyngby).
 4. juni: Forelæsning: “Danmark efter 1945″. Folkeuniversitetet, Århus Universitet i Emdrup (DPU, Lyngby).

29.-30. august: (1) Panelleder, session “Den kolde krig i Skandinavien – historiografi og koldkrigsdiskussioner siden årtusindeskiftet; (2) paneldeltager med indlægget “Grønland i dansk udenrigs- og sikkerhedspolitik 1814-2014″, session “Grønland som dansk ansvarsområde i 200 år: Kontinuitet og diskontinuitet”. Dansk Historikermøde, Syddansk Universitet, Odense.

 1. oktober: Foredrag: “Den kolde krig: En oversigt set fra i dag”, Handelsgymnasiets Historielærerforening, Hotel Comwell, Køge Strand.
 2. oktober: Foredrag: “Dansk diplomatisk aktivisme for nordisk og europæisk lavspænding”, SYSTIME-kurset “Tilpasning og aktivisme”, for gymnasielærere i samfundsfag og historie, Dansk Arkitektur Center, København.

2015:

 1. januar: Kommentator på papers fremlagt på PhD-workshop i samtidshistorie, KUA, arr.: Selskabet for Samtidshistorisk Forskning.
 2. januar: Introduktion ved Selskabet for Samtidshistorisk Forsknings Årsmøde, tema: “Den nordiske model”, i Videnskabernes Selskabs bygning, Kbh.
 3. februar: Paneldeltager i debatmøde: “Hvordan kan Vesten samarbejde med Rusland i fremtiden?”, arr. RIKO og Concilium, Institut for Statskundskab, KU.
 4. marts: Foredrag på Dansk Militærhistorisk Kommissions Årsmøde: ”De danske politiske og militære ledere i skiftet fra neutralitet til alliancemedlemskab, 1948-1954”, Forsvarsakademiet, Svanemøllens Kaserne, København.
 5. marts: Kommentator på paper: ”Emotions and Foreign Policy: The Case of NSC-68 and American Policy in the Cold War”, workshop i netværket ”Nyt diplomati”, Københavns Universitet Amager.
 6. November: “Den Kolde Krig set gennem nyere international forskning”, Folkeuniversitetet Emdrup.
 7. November: “Dage, der forandrede verden: Mordet på John F. Kennedy, 22. nov. 1963″, Folkeuniversitetet Emdrup.
 8. 16. december: Foredrag “Dansk udenrigspolitisk aktivisme – under Den Kolde Krig”, på gymnasielærerkurset “Dansk udenrigspolitik i en verden i stadig forandring”, Hasseris Gymnasium, Aalborg.

2016:

Januar: Kommentator på papers fremlagt på PhD-workshop i samtidshistorie, KUA, arr.: Selskabet for Samtidshistorisk Forskning.

Januar: Introduktion, på Årsmødet for Selskabet for Samtidshistorisk Forskning, København.

24. februar: “Dage, der forandrede verden: Mordet på John F. Kennedy, 22. nov. 1963″, Folkeuniversitetet Herning.

14. marts: “Hvor står Danmark nu?” Paneldeltager i debatmøde, Institut for Statskundskab, KU. Arr.: Udenrigspolitisk Selskab U 35 og RÆSON.

16. september: “Kold krig og afspænding: Aktivistisk dansk udenrigspolitik i de ‘lange 1970ere'”, Louisiana, Humlebæk. Arr.: Saxo-Instituttet, KU.

2017:

26. januar: Kommentator på papers fremlagt på PhD-workshop i samtidshistorie, KUA, arr.: Selskabet for Samtidshistorisk Forskning.

Januar: Introduktion, på Årsmødet for Selskabet for Samtidshistorisk Forskning, København.

21. februar: Book launch: Oliver Bange & Poul Villaume (eds.): “The Long Détente: Changing Concepts of Security and Cooperation in Europe, 1950s-1980s” (CEU Press, Budapest/New York, 2017), Wilson Center for International Scholars, Washington, D.C., USA. Webcast:

https://www.wilsoncenter.org/event/book-launch-the-long-detente-changing-concepts-security-and-cooperation-europe-1950s-1980s

24. maj: Book launch: Oliver Bange & Poul Villaume (eds.): “The Long Détente: Changing Concepts of Security and Cooperation in Europe, 1950s-1980s” (CEU Press, Budapest/New York, 2017), Dansk Institut for Internationale Studier (DIIS). Webcast:

https://www.diis.dk/en/event/the-long-detente-changing-concepts-of-security-and-cooperation-in-europe-1950s-1980s

29. september: Anden officielle opponent ved Rasmus Mariagers forsvar for den filosofiske doktorgrad med afhandlingen “Den tyske forbindelse”.

30. september: Foredrag på “Alumneres Dag”, KU: “Vesten og Rusland – på vej mod ny kold krig?”.

4. oktober: Foredrag i Selskabet for Arbejderbevægelsens Historie, Arbejdermuseet, Kbh.: “Dansk udenrigspolitisk aktivisme – under Den Kolde Krig, ca. 1969-1989″.

14. november: Foredrag på Rådsmødet, Rådet for International Konfliktløsning (RIKO), på Center for Research of International Conflicts (CRIC), Kbh. Universitet:  “Kold krig og afspænding: Aktivistisk dansk udenrigspolitik i de ‘lange 1970ere'”.

2018:

25. januar: Kommentator på papers fremlagt på PhD-workshop i samtidshistorie, KUA, arr.: Selskabet for Samtidshistorisk Forskning.

26. januar: Introduktion, på Årsmødet for Selskabet for Samtidshistorisk Forskning, København.

11. marts: Samtale (m. Iben Bjørnsson) om “Truslen fra Rusland – før og nu”, “Historiske Dage 2018″, Øksnehallen, København.

3. april: Foredrag, “Den kolde krig – forholdet Rusland-Vesten nu”, Kongens Lyngby Rotary Klub.

17. april: Forelæsning “USAs historie: Den Kolde Krig og kommunismen”, Folkeuniversitetet i København/Emdrup.

24. maj: Foredrag “Danmarks særlige rolle ved forberedelsen og opfølgningen frem til slutningen af 1980erne af Helsinki-konferencen i 1975″, ved Den Danske Helsinki-Komité for Menneskerettigheders årlige generalforsamling, afholdt hos CEPOS, København K.

9. november: Indlæg/paneldeltager på DIIS-konferencen “Security challenges in the Baltic Sea Region”, Panel 4: “The Baltic Sea region as a region of cooperation or conflict 1945-2018, a deeper historical perspective”, København Ø.